Galerie: Anthropoid, Silver A, Silver B

Účastníci prvního kurzu útočného boje ve Velké Británii, zleva Václav Málek, Libor Zapletal, Josef Gemrot, František Pavelka, František Lopaur (s čepicí), Josef Gabčík, Leopold Musil a Vojtěch Lukaštík Rotmistr Josef Gabčík, skupina Anthropoid Rotmistr Jan Kubiš, skupina Anthropoid Nadporučík Alfréd Bartoš, velitel paravýsadku Silver A, na civilním snímku určeném pro protektorátní legitimace Radista svobodník Jiří Potůček, člen paravýsadku Silver A, na civilním snímku určeném pro protektorátní legitimace Člen paravýsadku Silver A rotmistr Josef Valčík, foto pořízené přímo v protektorátu na protektorátní legitimaci Rotný Jan Zemek, velitel paravýsadku Silver B Četař Vladimír Škacha, člen paravýsadku Silver B Četař Vladimír Škacha, člen paravýsadku Silver B, na civilním snímku pro protektorátní legitimace Objekt ropovodu Družba v místech seskoku československých parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše u Nehvizd ve Středočeském kraji Místo seskoku československých parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše u Nehvizd ve Středočeském kraji Informační tabule v místě seskoku československých parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše u Nehvizd ve Středočeském kraji Místo seskoku československých parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše u Nehvizd ve Středočeském kraji