Co to znamená? V budově LB–STO na Jablonecké v Liberci začne od čtvrtka působit Emil Ubias, který bude mít na starosti vše, co se týká registrací pro fotbalisty v působnosti Libereckého kraje.

„Ubudou fronty, které si jinak musí fotbaloví funkcionáři vystát v Praze a pochopitelně cesty do Prahy a zpět,“ říká Ubias. Ten bude mít v I. patře LB–STO otevřeno třikrát v týdnu po dvou hodinách. Na oddíly v této době směřují dotazníky, jaký by byl pro ně nejvhodnější termín. „Podle toho se přizpůsobíme. A může se stát, že v úterní dopoledne bude hodina a naopak ve středu hodiny tři,“ doplnil Ubias.

Pravidla registrace LKFS:

Provádí výlučně přestupy, hostování a ukončení hostování se souhlasem mateřského klubu podle přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty. Vystavuje duplikáty registračních průkazů a jejich výměny v případech, že fotografie hráče neodpovídá jeho skutečné podobě.
Provádí změnu registrace po hostování, které již termínově bylo ukončeno.

Za provedení přestupu, hostování, předčasného ukončení hostování se hradí poplatek dle přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty. Za vystavení duplikátu nebo výměnu registračního průkazu z důvodu toho, že foto neodpovídá skutečné podobě hráče, je účtován poplatek dle registračního řádu. Změna registrace – návrat do mateřského klubu z důvodu termínově ukončeného hostování – se provádí zdarma.

Veškerou výše uvedenou činnost provádí pracoviště pouze na základě osobního doručení. Poštou se zásadně uvedené výkony neprovádějí (poštou je možno zasílat na registrační úsek ČMFS Praha). Veškeré poplatky se hradí přímo, po provedení registrace, v pokladně RÚ LKFS.

Registrační úsek neprovádí první registrace hráče, nesouhlasné přestupy, obnovy registrace, změny registrace vyvolané sloučením či rozdělením klubů, změny registrace z důvodu převodu práv a změny registrací z důvodu změny názvu klubu. Toto provádí výhradně registrační oddělení ČMFS Praha na doručení poštou a bezúplatně.

Veškerá přestupní agenda profesionálního fotbalu a futsalu se provádí na registračním úseku ČMFS Praha.