Cílem tohoto tréninku bylo naučit nové rozhodčí správné návyky, které aplikují při řízení zápasů a v budoucnu je budou používat automaticky. Trénink byl rozdělen na dvě fáze. V první části se rozhodcovské naděje věnovaly práci s píšťalkou, praporkem, zkoušely správná gesta a poziční postavení. Druhá polovina tréninku byla praktická, protože vše, co si sudí nacvičili, předvedli v situacích, které mohou na hřišti při soutěžních zápasech reálně nastat.

Velmi důležité pro začínající arbitry je získat správné návyky hned od začátku jejich kariéry. Špatný návyk se v pozdější době hůř odbourává. „Snažili jsme se v rámci tréninkových možností vytvořit pro rozhodčí situace, které můžou nastat v utkání tak, aby rozhodčí byli na tuto situaci připraveni a dokázali v zápasech správně rozhodnout,“ vysvětluje předseda komise rozhodčích OFS Liberec Jaroslav Poživil.

„Kluci během celé tréninkové jednotky makali a snažili se si odnést co nejvíce postřehů. Když něco nevěděli, tak se zeptali, což je také velice důležité,“ doplnil Poživil.„Mají možnost se zúčastnit tréninků pro rozhodčí, které pořádá komise rozhodčích LKFS a kde své dovednosti ještě zdokonalí. V budoucnu budou do těchto vyšších soutěží postupovat, a tak i adaptace s novými kolegy bude jednodušší,“ uzavřel Poživil.

Pokud se někdo chce stát rozhodčím, může se přihlásit u paní Havlíčkové (734 265 607, info@ofsliberec.cz), nebo u pana Poživila (721 427 426, pozivil.j@seznam.cz). Práce rozhodčích je samozřejmě finančně ohodnocena a v případě dobrých dlouhodobých výkonů následuje postup do vyšších soutěží.