Co to znamená pro fotbal v krajském měřítku?Pokud tedy Dub skončí (kuloární zprávy hovoří o zániku), bude jiný Dub (ten nový) začínat od III. třídy. Z krajského přeboru postoupí jistě první a může se stát, že postoupí do divize i v pořadí druhý. „Nemusí však postoupit bezpodmínečně, je tu varianta horizontálního postupu, což by se týkalo čtyř krajských přeborů a nahoru by šel druhý s nejlepším bodovým koeficientem," uvedl Josef Nikodém, sekretář FAČR ŘKFČ. Soutěžní řád však mimo jiné říká: Pokud se z jakéhokoliv důvodu tým do divize nepřihlásí, bude soutěž nabídnuta a doplněna mužstvem z příslušného krajského přeboru, kam patří Český Dub. A to je náš kraj. Z krajského přeboru každopádně sestupuje poslední družstvo.

Situace v I. A třídě: Pokud půjdou do divize dva z KP, I. A třída vyšle nahoru tři družstva a sestoupí jen poslední.

I. B třída:Při variantě postupu tří týmů z I. A třídy do KP půjdou z I. B třídy nahoru vždy dva z každé skupiny. Protože soutěž nehrály Maršovice, sestupují z obou I. B tříd dva. Vedle Maršovic je to ve druhé skupině Loko Česká Lípa a tím dalším bude někdo ze 13. místa (zde se bude počítat koeficient).

A na závěr to nejlepší (a stále hypoteticky) okresní přebory. Kvůli Dubu a návazných postupech, se v I. B třídách uvolní sedm míst. Normálně postupují vítězové všech čtyř okresů, takže logickou cestou půjdou nahoru ještě tři nejlepší ze 2. míst z příslušných okresů. A to bude tedy mazec!

Dá se proto ještě předpokládat, že pokud z Liberecka postoupí do I. B třídy dva, půjde z obou skupin III. třídy dohromady trojice (2+1).