Předtím odchovanec Dolního Újezdu působil trenérsky hlavně u mládeže FK Jablonec, SK Sigma Olomouc, FK Teplice, FK Mladá Boleslav.

V krajských soutěžích mládeže evidujeme přebor dorostu U19, U17 a U15. To jsou soutěže s klasicky 11 hráči. Dále pak KP U13 a I. A třídu U13, kde se hraje v sedmi a KP U11 v pěti hráčích. Když to spočítáme, tak klasický fotbal hraje 41 družstev, na půlku hřiště 34 a dvaadvacet v šesti. Je to dost?
Já se domnívám, že na náš kraj je to odpovídající. Jsme u horní hranice našich možností, co se týče obsazenosti soutěží. Myslím si, že počty u dorostů KP U19 a U17 po 12 týmech je tak akorát. V KP žáků máme 15 oddílů po třech týmech, což je skvělé číslo, přípravky jich mají jedenáct. Ale v této kategorii řada týmů zůstává pod okresními svazy a forma lokálních miniturnajů je plně dostačující.

Když se dále podíváme na týmy, řada z nich je složená ze dvou oddílů. Kdyby to nešlo, tak hraje krajské soutěže ještě méně klubů…
To máte asi pravdu, ale v dnešní době kdy zejména v dorosteneckých kategorií je rapidní úbytek hráčů. Je toto jediná cesta, jak hráče udržet u fotbalu. Nemám nic ani proti tomu, aby se například soutěže starších žáků či mladších dorostenců pod okresními svazy hrály i třeba v počtu 8+1 na zmenšeném hřišti. Pořád lepší hrát i v menších počtech, než nehrát vůbec.

V řadě oddílů je ještě mládež „nutné zlo,“ a musí se platit za nedodržení pravidla mít mládež finanční kompenzace. Kdyby toto pravidlo přestalo platit, asi by nebyla účast ani třetinová.
Musí toto pravidlo platit, protože řada oddílů si neuvědomuje, že je to vlastně dělané pro ně. Čím víc oddílů bude, které chtějí mít mládež sami od sebe a soustavně s ní pracovat, bude to super. Ty kluby, které to berou jako „nutné zlo“ a mají mládež jen na oko nebo ji nemají, si dovolím říci, že brzy zmizí z fotbalové mapy v našem kraji. Naopak klobouk dolů před kluby, které se mládeži věnují a již v dnešní době z toho mají profit i v dospělém fotbale, mluvím o krajské úrovni.

Zatím platí, že pokud dospělí chtějí hrát krajský přebor, musí mít 3 mládežnická družstva, jinak zaplatí 30 000 Kč, ale musí mít minimálně dvě, jinak nemohou přebor hrát. U I. A třídy je povinnost dva týmy mládeže, minimálně jedno a v tom případě 20 tisíc korun. Kluby hrající I. B třídu mají povinnost přihlásit do soutěží 1 družstvo mládeže, minimální kompenzační poplatek za jedno nepřihlášené družstvo je deset tisíc.
Já bych v tomto byl ještě přísnější a nastavil bych pravidla tak, že pokud tým nesplní podmínky, tak nemůže v soutěží dospělých hrát požadovanou soutěž a musí jít na úroveň soutěže, na co má mládež nebo dal kompenzační poplatky ještě větší. Ty finance v rámci kraje bych potom rozdělil například mezi trenéry mládeže do regionálních klubů, které fungují dobře. Většinou totiž kompenzační poplatky platí ty kluby, které zajímá hlavně dospělý fotbal, mládeži se věnují okrajově. Ale kdyby vynaložené prostředky do dospělého fotbalu daly do mládeže – například na mládežnické trenéry ve svém klubu, bylo by to prospěšnější.

Mládež je hlavně o počtu chlapců a trenérech. Stává se často, že jsou u mládeže otcové hráčů bez potřebné kvalifikace. Ale všeobecně nejsou lidi, okresní přebory dorostu neexistují, takže budoucnost směrem k dospělým je dost špatná.
Řekl bych, že v dnešní době je to hlavně o trenérech. Protože dětí je pořád dost a je jen na nás, co jim nabídneme a jak je dokážeme zaujmout. To, že máme problém v dorosteneckých kategorií, víme obecně v celé republice. A tím trpí samozřejmě dospělý fotbal. Za mě jde s tím pracovat, ale musíme najít způsob, jak na krajské úrovni a nižší udržet hráče u fotbalu – kvalitní trenéři, doplňkové věci – zimní turnaje, okresní výběry U17 a vzájemná konfrontace, zapojení třeba již do týmu dospělých – motivace. Prostě nabídnout takové možnosti a činnosti, aby od fotbalu nechtěli odcházet. Ale je to dlouhodobá záležitost. Musíme na tom pracovat všichni již od kategorie přípravek, ne rok před přechodem do dorostu. A další věc je, nebát se zapojit rodiče. Víme, že je složité najít trenéry, ale spousta rodičů sleduje tréninky, zajímá se o fotbal, tak proč je nevyužít? Nastavit si pravidla, seznámit je se základy, co po nich chceme a pak proč by nám nemohli dohlížet třeba na jednu skupinu hráčů, vykonávající nějakou zadanou činnost.

Ještěže jsou v Libereckém kraji kluby Slovan Liberec, FK Jablonec a Česká Lípa, odkud malé kluby berou tzv. odpad, tedy hráče, kteří z různých důvodů nemají výkonnost. Jinak by bylo zle. To vidíme třeba v okresních soutěžích, kde pomalu 30 let hrají stále stejní závodníci.
Prakticky je to pořád stejné. Pokud si kluby samy nevychovávají své hráče nebo společně s nějakým partnerským oddílem (jako složené týmy v mládeži), nemůžeme se divit, že týmů a hráčů v dospělém fotbale ubývá a fotbal hrají pořád ti stejní nadšenci. Ono by bylo potřeba, aby ti nadšenci předávali své nadšení malým fotbalistům a měli v tomto v klubech podporu. Přeci jenom jsme stále sport, kde nám stačí málo – hřiště, pár míčů a pomůcek a můžeme trénovat. A že zůstávají hráči v regionu, je dobře. Ono je důležité hlavně, aby v těchto klubech (Jablonec, Liberec, Česká Lípa) hráli hráči z regionu, protože pokud se nedostanou do „profi“ fotbalu, zůstávají, vrací se většinou do místních klubů. Pokud máme hráče mimo region, většinou se vracejí zpět a nám ubývají i mladí hráči v dospělých kategoriích. A jsou to již hráči, kteří mohou úroveň kraje zvedat.

Ještě ke krajským přeborům mládeže. To jsou prakticky uzavřené soutěže. Nikdo nemůže postoupit a také sestup nebývá, protože doplnění zespoda není. 
Není to tak úplně pravda. Každý vítěz krajského přeboru má právo postoupit do republikové soutěži nad sebou. Dokonce si myslím, že pokud vítěz nemá zájem, má možnost postoupit až třetí tým tabulky.  A okresním týmům je krajská soutěž otevřená. Kdo má počet hráčů a chuť si krajskou soutěž vyzkoušet, de facto může. V současné době si myslím, že máme postavený velmi dobrý základ. V každém ze čtyř okresů se hrají soutěže – turnaje přípravek a v každém okrese máme soutěž mladších žáků. A to při počtu 11 týmů přípravek hrající turnaje v rámci kraje a 15 žákovských oddílů hrajících krajský přebor, je solidní vklad do budoucna co se počtu hráčů týká. A je potřeba na této základně pracovat dále, aby základna byla stále stejná a ten pomyslný vrchol postupně rozšiřovat. Už okresní soutěž starších žáků je jen v třech okresech (úbytek 12 týmů oproti soutěži mladších žáků). A dorostenecké soutěže nemáme na žádném okrese. Kdo v dorostu hraje fotbal, tak jen v krajském přeboru. A tady bychom v budoucnu měli více zapracovat.

Vaše komise i vy sám můžete leccos zlepšit. V čem to je a daří se? 
On je to běh na dlouhou trať. Vytýčil jsem si cíle, jak na kratší dobu, tak dlouhodobé. A věřím že se nám podaří naplnit. Komise vznikla nově v únoru a jsou v ní zastoupeny všechny okresy a také zástupci dvou největších klubů. Jsem spokojen s obsazeností, protože každý okres řeší jiné problémy. Jsou tady tradiční věci, na které jsme navázali a pokračují jako okresní reprezentace, krajské výběry. Projekty FAČR, které i díky GTM OFS dále běží Škola v pohybu, ukázkové tréninkové jednotky v klubech. Do měsíce náborů jsme zapojili mnohem více klubů, bohužel ale některé potřebné jsme nestihli uskutečnit. Rozjeli jsme brankářské tréninky pro okresní hráče, kteří nemají možnost na tomto specifickému postu se rozvíjet ve svých klubech. Snaha je rozhýbat dívčí fotbal. Měli jsme naplánované srazy v každém okrese a pak krajský kemp. Bohužel kvůli zákazu jsme to nemohli dotáhnout do konce. Zvýšil se počet trenérských kurzů základní licence C, a to několikanásobně. Samozřejmě se zamýšlíme na dalšími projekty – využití volného času v období listopad - březen. Již zmiňovaný dívčí fotbal. Udržet více hráčů u fotbalu v přechodu do dorostenecké kategorie. Snaha je i pořádat více a atraktivnější semináře pro trenéry. Další tématem jsou střediska -  SCM a SpSM. Kluby, které splňují kritéria, si mohou zažádat o tyto statusy a pokud jím budou přiřazeny, budou více finančně podporovány, tedy jejich mládež. Máme tři kluby, které mají statusy, a to FA Jablonec, Slovan Liberec a Arsenal Česká Lípa. Zde bychom chtěli pomoci dalším klubům, aby se o tyto statusy snažily. Na okrese Semily nám chybí klub se statusem úplně a já se domnívám, že máme v kraji další 2 - 4 týmy, které by mohly žádat o tuto podporu. S tím souvisí i to, že nám chybí „střední kluby“, to jsou ty, které by měly převyšovat krajské soutěže, jenže nedosahují úrovně ligových, ale mohly by hrát české mládežnické soutěže. Šlo by o takové střední kluby, které by mohly třeba v kategorii žáků poskočit do českých soutěží.

Semináře, školení trenérů i ukázky tréninků jistě ano, ale zase je to o čase a zájmu trenérů, kteří jsou vytížení nejen na sportovištích, ale zejména v zaměstnání…
Pravda, ale v tom by jsme měli vidět naši budoucnost. Trénování je náročnější, musíte si trénink připravit, zápas také. Plánování, návaznost je potřeba i na té nižší úrovni a zabere také čas. Ale zde jsem velmi potěšen. Za poslední rok proběhlo několik základních kurzů licence C ve všech okresech, což je velmi dobře. Trenéři, rodiče se zde dozví alespoň základy a načerpají podněty. Tady vnímám velký posun. Ale také vnímám velké rezervy v tom, jak získat na tyto dobrovolné trenéry, rodiče alespoň nějaké ohodnocení. Je malá informovanost o dostupných projektech, vypsaných dotací a podobně. Řada klubů o nich neví nebo se o ně z časových důvodů (vypsání žádostí a podobně) ani nepokouší. A to je škoda. I to je náš úkol s kolegy GTM OFS týmům v tomto pomoci – navést je jak postupovat, co je potřeba udělat k získání těchto finančních prostředků.

Zaregistrovali jsme "Létající trenéry," kteří z ligových mládežnických týmů přijedou do těch malých předvést tréninkové jednotky…
Ano, je to jeden z projektů FAČR a další z možností jak inspirovat trenéry. Akce spočívá v tom, že klub nás osloví a vybraní trenéři z ligových týmů + GTM OFS jedou jedno odpoledne do klubu, kde proběhnou minimálně dvě ukázkové jednotky a následná diskuze vedená pro všechny mládežnické trenéry klubu. Čili my přijedeme za vámi a na vašich svěřencích ukážeme další možnosti. Výzva: nebojte se nás oslovovat, rádi přijedeme.

Vaší náplní práce je také krajská reprezentace. Kolik jich máte pod palcem. Je to repre bez ligových hráčů nebo s nimi?
Krajská reprezentace je od kategorie U13. V kategoriích U13 a U14 se hraje tzv. MKS – mezikrajská soutěž. Republika je rozdělena na východ a západ. Hraje se celoroční jednokolová soutěž a první dva výběry hrají o vítěze. Před danou soutěží probíhají tréninky, kde vybíráme hráče. Nominace navazují na meziokresní soutěž, kde se hraje mezi okresy v rámci kraje v kategoriích U11 a U12. A právě z kategorie U12 se vybírají hráči do prvního kempu kategorie U13. Zde chceme dát prostor hráčům ze všech okresů. V kategorii U14 už převládají hráči z Jablonce a Liberce. V kategorii U15 se hraje jeden velký, čtyřdenní turnaj (Kouba cup) za účasti 14 krajů + 1 host. Zde se tvoří první nominace do reprezentace. Tento turnaj je vlastně vrchol žákovské kategorie v republice.

Jistě máte o všech přehled. Kolikrát se s těmito reprezentanty vidíte na srazech, jaké soutěže hrajete a jak se jim v nich daří. 
Většinou mají tyto výběry jeden sraz na podzim, plus soutěže a na jaře to samé. Ono není moc prostoru, protože termínová listina je dost obsazená a hráči mají vedle fotbalu i školní povinnosti. Většinou hráče vybíráme na základě meziokresních soutěží. Já osobně přehled teprve získávám, načítám soutěže, ale trenéři kolegové mají přehled o hráčích.

Objevují se v nich talenty, kteří by v budoucnu mohli doplnit ligové kádry dospělých?
Určitě máme zajímavé hráče. Je těžké předvídat, cesta je ještě dlouhá a faktorů, které to ovlivňují je mnoho. Já jsem potěšen, že všichni hráči chtějí reprezentovat náš kraj a berou to za správný konec.