Místem experimentu se stala bývalá přibližovací linka na stahování dřeva. Po ní odtékalo při každém dešti velké množství vody do nedalekého potoka. Podobných cest jsou přitom podle ochránců přírody v České republice tisíce.

S nápadem, jak právě konkrétní již nepoužívanou cestu na Velkém Javorníku využít, přišel lesní dělník z Bordovic Ondřej Brož. Na úseku dlouhém sedmdesát metrů pak ochránci i s pomocí těžké techniky vyhloubil 28 tůní.

Každá má rozměr 3 krát 4 metry a hloubku od deseti do šedesáti centimetrů.

Přepážky mezi jednotlivými tůněmi bylo poté třeba ještě zhutnit a přebytečná voda má nyní možnost odtéct pomalu do lesa.

„Les ze mě udělal člověka s velkým srdcem. Nyní, když to nejvíc potřebuje, mu chci vrátit to, co jsme mu jako lidi vzali, vodu,“ říká Ondřej Brož, který se inspiroval podobnými opatřeními na Slovensku či Ukrajině.

Zdroj: Youtube

Práce netrvala ani dvě hodiny, její přínos je ale obrovský. V tůních se podle odhadu ochránců přírody podařilo zadržet přibližně 150 tisíc litrů vody. Lesy jsou tak ochráněné před erozí, rychlým odtokem vody a nadměrným vysoušením. To pomůže jejich rychlejší obnově. Ekologové očekávají, že útočiště v tůních rychle najdou také vzácní obojživelníci.

Unikátní experiment bylo možné uskutečnit jednině ve spolupráci s vlastníkem pozemku, kterým je Biskupství ostravsko–opavské. To se nebrání podobnému postupu i v případě dalších cest sloužících dříve ke stahování dřeva.

„V našem zájmu není rušit všechny přibližovací linky. Vybíráme pouze ty, které dlouhodobě nebudeme využívat,“ upřesňují biskupští lesníci.

Zadržet dešťovou vodu v lese potřebují a vyzkoušené opatření může částečně pomoci.

„Zhutněné přibližovací linky totiž fungují jako drenáže: dokonale vysušují krajinu a les a opatření tohoto charakteru by vysušování měla zabránit,“ vysvětlují lesníci.

Zámek v Březolupech
Jak je to s podivnými úkazy na zámku v Březolupech?

Biskupství ostravsko–opavské již v minulých letech hledalo i další efektivní možnosti, jak ve vyprahlých holinách znovu osázených stromy, vodu co nejdéle udržet. Ještě letos má vzniknou dalších asi 70 tůní a zasakovacích pásů.

„Na vytipování lokalit, kde budou tůně zbudovány, se podíleli lesníci spolu s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Zdrojem financí bude Operační program Životní prostředí. Další akce, které pomohou vrátit vodu do beskydských lesů, se chystají i z Programu péče o krajinu,“ doplňuje Miroslav Kubín z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy.