V této době patřil podnik pod říšskoněmecký koncern, který rozhodl o změně plánů a místo hutních provozů byl budován muniční závod. Ten začal fungovat rok poté, i když s minimálním objemem výroby.

Na pracovní režim měly vliv neustálé přelety spojeneckých letadel a zároveň s blížící se frontou docházelo k vysoké absenci zaměstnanců. Ke konci dubna 1945 docházelo do práce přibližně 55 % zaměstnanců.

Stavba vysoké pece č. 3 (24. 10. 1958).
Ostravská „Vépétrojka“ oslavila 60 let. Podívejte se na historické fotografie
Oslavy osvobození. Ilustrační foto.
Ostravská operace byla mistrná válečná akce

Pro zachování průmyslového potenciálu Ostravska byla vypracována tzv. Ostravská operace, která trvala od 10. března do 4. května 1945. Díky dobré znalosti Ostravy měla vojska spojenců společně s československými výhodu a podařilo se jim Němce zaskočit. To byl také důvod, proč Němci nemohli uskutečnit plánované destrukce průmyslových objektů a 30. dubna z Kunčic odjeli.

4. května 1945 byl Jižní závod převzat sovětskou vojenskou stráží jako válečná kořist. Přispěla k tomu skutečnost, že závod byl vybudován za účelem výroby munice. Nikdy se však nestal samostatnou firmou, stále se jednalo o součást Vítkovických železáren.

Na historické pohlednici je nejmodernější vítkovický hutní provoz v bývalém Rakousko-Uhersku.
Z historie regionu: Před 100 lety zemřel geniální hutnický odborník
Vpravo ukázka zběsilého ničení staveb a kolejí v nové vozovně ČSD na hlavním nádraží v Ostravě-Přívoze, vlevo vojenská jednotka s destrukčním pluhem, který vytrhával pražce a ničil železniční koleje.
Z Ostravy se nestal druhý Stalingrad i díky Němcům. Rozkazu se vzepřeli

A tak došlo bohužel k tomu, že 27. srpna 1945 byla zahájena demontáž strojního zařízení závodů a odvoz do Sovětského svazu.

Nakonec zůstalo v Kunčicích přibližně 13 % z původního vybavení. Jednání o propuštění Jižního závodu ze záboru nadále pokračovalo a v říjnu 1945 bylo úspěšně dokončeno.

Poslední jednotky Sovětské armády opustily závod 19. prosince téhož roku. Z dílen Jižního závodu vznikla Strojírna, která začala vyrábět bezprostředně po propuštění ze záboru. Rourovna byla v době osvobození dokončena pouze z necelé poloviny.

Podívejte se na další snímky z historie ostravského průmyslu:

Slévarna Bild vergrößern  SLÉVÁRNA (foto z 25. března 1953) byla druhým základním kamenem současných strojíren. I ona byla v provozu už v době, kdy kunčické provozy spadaly pod tehdejší Vítkovické železárny Klementa Gottwalda.
Před 55 lety se začala psát historie strojíren kunčické huti
STEJNÉ místo, jen opačný pohled.
OBRAZEM: Podívejte se na unikátní koláže k výročí osvobození Ostravy