Celkem 26 zrakově hendikepovaných běžkařů je přihlášeno na tratě na 10, 25, 30 i 50 kilometrů a nebudou chybět ani účastníci v dětské kategorii. „Největší skupinku letos tvoří mladé běžkařské naděje ve věku od 14 do 19 let, z čehož máme opravdu radost. Jde především o studenty ze speciálních škol v Praze a v Plzni,“ říká Radka Králová, koordinátorka sportovních projektů Nadace Leontinka.

Nadace podporuje běžkaře na trati již patnáctým rokem a od roku 2008 s její pomocí odstartovalo na Jizerské 50 na 80 soutěžících, kteří se dohromady účastnili více než 110 závodů. „Účast na sportovních kláních jako je Jizerská 50 je pro nevidomé či zrakově postižené sportovce velkou motivací a jejich výsledky i dojmy z uběhnutého závodu je inspirují k dalšímu sportování,“ vysvětluje Radka Králová.

Někteří z běžkařů mají za sebou i více než deset účastí na těchto závodech. Nejstarším účastníkem, který nevynechal ani jeden z 15 ročníků, je nevidomý Ivo Budil, který tradičně pojede trasu dlouhou pětadvacet i padesát kilometrů.

Běžkaři se zrakovým hendikepem a jejich traséři se budou na tratích pohybovat v tradičních žlutých vestičkách s nápisy „Nevidomý“ a „Průvodce“, které jsou většině zdravých účastníků Jizerské již dobře známé, a které pomáhají zajistit bezpečné absolvování závodu pro všechny zúčastněné.

Nadace Leontinka stále hledá dobrovolníky na pozici trasérů. Trasování na běžkách je oproti klasickému běhu komplikovanější a vyžaduje celkově lepší fyzickou i technickou připravenost průvodců. „Za 15 let účasti Nadace Leontinka na Jizerské již máme poměrně velkou základnu zkušených trasérů a s většinou z nich se na Jizerské potkáváme pravidelně. Každý rok se ale snažíme nabídnout tuto zkušenost i novým zájemcům o trasování, začíná se většinou na kratších tratích na 3 a 10 km. Po doběhnutí do cíle traséři často hodnotí svůj zážitek jako novou dimenzi v lyžování a někteří nám zůstávají i pro další ročníky“ popisuje Radka Králová.

„Zázemím zrakově hendikepovaných sportovců a jejich průvodců je na stadionu v Bedřichově růžový stan Nadace Leontinka, kde se mohou všichni návštěvníci dozvědět více o práci a projektech Nadace, a kde je také možné podpořit finančním příspěvkem sportovní aktivity zrakově postižených“ uzavírá Králová.

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spoléhá. Pomáhá lidem se zrakovým postižením, zejména dětem a studentům. Přináší světlo do života ve všech důležitých oblastech. Finančně přispívá na ranou péči pro děti od 0 do 7 let, osobní asistenci pro nevidomé, vzdělávání, výcvik asistenčních pejsků, zdravotní péči i technologické pomůcky domů a do škol. Spolupracuje s nemocnicemi a dalšími organizacemi, spolufinancuje preventivní screening zraku i výzkum. Velkou energii věnuje také podpoře sportu a hudebních aktivit zrakově postižených a v neposlední řadě šíří osvětu mezi vidícími. Přinášejte společně s námi světlo do života a pomozte zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spoléhá - www.nadaceleontinka.cz. (rkr)