“Určitě se shodneme, že cesty by měly být bezpečné. Bezpečnosti ale dosáhneme především odpovědnou jízdou. Poučme se od Francie, Německa a dalších západních zemích, kde stromy kolem silnic nekácí a přesto se v nich jezdí bezpečně,” říká Marcela Klemensová z Arniky.

Nárazem do stromu loni přišlo o život 65 lidí ze 460 obětí dopravních nehod. Důvodem byla nepozornost, vysoká rychlost, nezvládnutí jízdy a vjetí do protisměru. Až na malé výkyvy se statistiky dlouhodobě nemění a každý rok zůstávají na podobné úrovni.

Pro snížení počtu nehod končící nárazem do stromu se nabízí hned několik opatření, které je potřeba velmi důrazně vymáhat. Konkrétně jde o snížení rychlosti při průjezdu alejemi, zákaz předjíždění, oddělení stromů svodidly na rizikových místech, zviditelnění kmenů reflexními prvky a v neposlední řadě zpřísnění pokut za nedodržování pravidel.

Francouzský výzkum okresních silnic před časem odhalil, že v okresech s desetkrát vyšší hustotou alejí bylo dokonce zaznamenáno třikrát nižší riziko nehodovosti. Zjistilo se, že aleje indikují zatáčky, křižovatky a vjezdy k aglomeracím mnohem lépe než dopravní značky. Zvyšují také možnost předvídat, kterým směrem silnice povede krajinou. A to nejen za běžných podmínek, ale i za deště a sněžení či v noci. Vyplynulo to z údajů francouzského Úřadu pro sledování bezpečnosti silničního provozu.

Mezi českými řidiči stále panuje přesvědčení, že stromy představují hrozbu. Proto se na místo důslednější prevence riskantní rychlé jízdy uvažuje pouze o plošném kácení stromů bez náhrady. Často to odnáší i zdravé porosty, které bezprostředně provoz neohrožují. Obětováním alejí však vznikají výrazné škody – od narušení tradičního vzhledu krajiny, zničení kulturního dědictví až po nevratné zhoršení životního prostředí.

V České republice mají údržbu komunikací včetně pravidelné kontroly a péče o stromy na starosti příslušné správy silnic. Ke kácení mohou přistoupit jen u nemocných dřevin nebo u těch, které svými kořeny zasahují do tělesa komunikace. Vždy ale až po vyhodnocení stavu stromu odborníkem a vždy s odpovídající náhradní výsadbou, které se správy nezřídka vyhýbají.

Ze statistik vyplývá, že kácení podél silnic převažuje a stromů ubývá. Tři vykácené stromy loni nahradily jen dvě sazenice a většinou se sázelo na jiných místech. Často se kácí bez náhradní výsadby, na území celé republiky stromů podél cest dlouhodobě ubývá a mizí tak levná a účinná ochrana před extrémními teplotami, suchem a prachem i naše historické dědictví.

Stromy jsou součástí krajiny a měst, ve kterých žijeme.

Jiří Kaňa, Arnika