Trať měří 6 100 m a převýšení je 400 m. Závod organizuje SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec pod záštitou AŠSK Liberec. V letošním roce, se závodu zúčastnilo 29 chlapců a 4 dívky z 6 středních škol. 3 závodníky přivezl pan učitel tělesné výchovy z Weinau Schulle Zittau.

Všichni účastnící obdrželi v cíli tričko s logem závodu, chlapci a dívky na prvních třech místech věcné ceny, diplomy a medaile. V letošním ročníku zvítězil student ze SPŠSE a VOŠ Matěj Pechout v čase 19:17 minut. Nejlepší čas mezi děvčaty měla studentka Barbora Hejcmanová studující SZŠ Liberec, která trať zdolala za 43:00 minut.

Poděkování patří SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec, která každoročně zajišťuje trička a materiál pro pořádání závodu. Každý rok máme povolení od Lesů ČR, a.s. a díky tomu může závod proběhnout. O hladký průběh závodu se postarali rozhodčí – Karel Brokl, Petra Picková, Jiří Hozák a Josef Malec.

Příští 22. ročník Závodu horských kol do vrchu se bude konat 10. září 2020.

Ivana Mikesková