Čejka je druhem, se kterým jsme se ještě v 50. letech mohli v zemědělské krajině českého venkova běžně setkat. Dnes se řadí k druhům, které dlouhodobě ubývají. Pokles početnosti o více než 80 % za posledních 30 let dokumentují výsledky Jednotného programu sčítání ptáků. K pochopení příčin jejich úbytku přispívají nejenom informace sbírané profesionálními ornitology, ale také data získaná od veřejnosti prostřednictvím zadávání pozorovávání do speciální databáze. Také v tomto roce se proto Česká společnost ornitologická (ČSO) obrací na veřejnost, aby se zapojila do mapování čejčích hnízdišť.

V roce 2012 zahájila ČSO celorepublikový monitoring čejek a v souvislosti s tím spustila také speciální „čejčí databázi“, v rámci které se sleduje např. přítomnost vody na lokalitě, pravidelnost hnízdního výskytu, ohrožující faktory či prostředí, ve kterém čejky hnízdí. Aktuálně je v této databázi již více než 6000 záznamů. Dosavadní pozorování z letošního roku je možné zobrazit přímo na webové stránce věnované čejce chocholaté. K dnešnímu je od počátku tohoto roku v databázi již 141 záznamů od 43 pozorovatelů.

Předpokladem pro zapojení do mapování čejek je především schopnost čejku v krajině spolehlivě poznat. Černo-bílý kontrastní šat, který na slunci přechází do zelených a fialových odlesků, a především typická chocholka z ní činí téměř nezaměnitelného zástupce bahňáků. Přílet na hnízdiště čejky oznamují nápadnou vzdušnou akrobacií doplněnou o typické volání kvííí-vit.

Veselý masopustní rej prošel v minulém týdnu Frýdlantem.
FOTO: Ohlédnutí za masopustním veselím ve Frýdlantu. Rej se konal po dvou letech

„Společným výzkumem ČSO a České zemědělské univerzity jsme zjistili, že zhruba dvě třetiny všech hnízdišť čejek jsou oraniště nebo pole osetá jařinou. Zejména atraktivní jsou pro ně podmáčená místa, kde nacházejí dostatek potravy. Nejbezpečněji se cítí na místech, která jim umožňují dobrý přehled o případných predátorech, “ uvádí Václav Zámečník, zemědělský specialista ČSO.

Sledování ptáků zemědělské krajiny je snadnější v porovnání např. s lesními druhy, které se mohou během dne častěji ukrývat v korunách stromů. „Možná budete mít na první pohled problém na rozlehlých lánech čejku spatřit, proto doporučujeme dalekohled s rozlišením alespoň 10 x 50 a kvalitní obutí, které vám usnadní pohyb i v náročnějším terénu po polních cestách,“ doplňuje Zámečník.

Zadání pozorování čejek

Než vyrazíte na čejky, doporučujeme si důkladně přečíst návod, jak správně zjišťovat a zadávat data do online formuláře faunistické databáze. Právě na začátku dubna čejky začínají hnízdit a přednostně si vybírají ta nejlepší hnízdiště. Proto má největší smysl vyrazit za čejkami co nejdříve, ideálně do konce dubna. Pak se úspěšným párům začnou líhnout čejčátka a rodiče je v některých případech odvádějí na vhodná potravní stanoviště i více než 1 km od hnízda. Za čejkami lze vyrazit prakticky kdykoliv během dne, méně aktivní jsou při silném větru nebo horkých dnech. Záznamy o pozorování zadejte do databáze co nejdříve po návratu z terénu, kdy máte ještě celou vycházku včetně detailů zapsanou v terénním deníku nebo v živé paměti. Ostatní pozorovatelé tak budou vědět, že toto místo již bylo kontrolováno a mohou tak zaměřit své úsilí na dosud nenavštívené lokality.

Retro pivní etikety.
RETRO: Krakonoš, Lahváč, Pivrnec. Sbírka pivních etiket skrývá unikáty

„Čím více údajů o hnízdištích čejek se podaří získat, tím efektivněji budeme moci čejce pomoci. Jednou z cest je ochrana prostřednictvím dotačního programu Ochrana čejky chocholaté, který na nejcennějších hnízdištích zajišťuje optimální hnízdní podmínky. Data z mapování budou v letošním roce využita pro zpřesnění návrhu vhodných hnízdišť, aby se k ochraně čejek mohli zemědělci od roku 2023 přihlásit. Data mohou také pomoci vytipovat hnízdiště v oraništích, kde hrozí zničení hnízd při jarních pracích. Zde je možností, jak čejce pomoci, přímá ochrana hnízd. Ohrožená hnízda přitom dohledávají nejen ornitologové. Je potěšitelné, že roste počet samotných zemědělců, kteří jsou schopni při jarních pracích hnízda najít, sami si je označují a následně objíždějí“ doplňuje Zámečník.

Děkujeme všem současným i novým mapovatelům!

Česká společnost ornitologická