Veronika trpí velice vážnou nemocí, spinální svalovou atrofií. Na léčbu, či spíše zastavení progrese nemoci, se používá 6 injekcí, přičemž každá stojí 2 miliony korun. V té době nebyla starším dětem zdravotními pojišťovnami tato léčba hrazena. Ano, nebyla, ale v dnešní době se ledy pohnuly a i starším dětem budou injekce, které nemoc zastaví, hrazeny.

Naše sbírka si samozřejmě nekladla až takové ambice zaplatit tuto finančně náročnou léčbu, ale měla za cíl zvednout debatu o tomto problému. Hlavním cílem sbírky bylo ulehčit mamince Veroniky v jejím těžkém údělu. Na transparentní účet číslo 000000-4118063013/0800, bylo převedeno 50 000 Kč. Na vybrání této částky se podíleli všichni zaměstnanci skupiny BusLine, kteří si utrhli ze své mzdy a dle svých možností přispěli. A za to bych jim chtěl opravdu velmi poděkovat. Dále bych chtěl poděkovat vedení skupiny BusLine za podporu, kterou nám poskytlo k úspěšnému průběhu sbírky.

Tímto by to ale končit nemělo. I přes velký posun v přístupu zdravotních pojišťoven k dětem trpícím touto nemocí, nebude život Veroniky a její maminky lehký. Proto jsem velmi přivítal příslib vedení skupiny BusLine, ústy majitele pana Jakuba Vyskočila, že v momentě, kdy bude nutno koupit Veronice větší vozík, tak na něj přispěje. No a já jsem přesvědčen, že ani my zaměstnanci a odboráři nezůstaneme stranou. Mimochodem, na transparentní účet lze stále přispívat.

Paní Tvrdíkové a její dceři Veronice bych chtěl jménem všech zaměstnanců popřát vše dobré a hodně síly a statečnosti do dalších let.

Jiří Kuchynka, předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou