Během prázdnin absolvovaly třídní učitelky třetích ročníků vzdělávací kurz pro tento program, a tak od školního roku 2022/2023 začala výuka podle Začít spolu i ve třetích třídách. A postupně se přidávají další. Novinkou je, že se škola dostala na oficiální seznam škol Začít spolu. Škola v Jablonném je jednou ze tří v Libereckém kraji, která tento program nabízí.

Mezinárodní vzdělávací program Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.

Program Začít spolu je pedagogický přístup, ve kterém se děti učí samostatně a kriticky myslet, pracovat s chybou, která je přirozenou součást učení a života. Důležité je pro děti bezpečné prostředí, ve kterém mohou svobodně vyjádřit své úspěchy nebo starosti, myšlenky, nápady, zkušenosti a zážitky z cesty za poznáním.

Hasiči ze Stráže pod Ralskem si vyšlápli na Ralsko.
FOTO: V plné polní! Hasiči ze Stráže tužili těla výšlapem na vrchol Ralska

Obsah probraného učiva odpovídá běžným třídám. Jiná je cesta, jak k daným cílům dojdeme. Je kladen důraz na skupinovou práci, komunikaci mezi dětmi, schopnost diskutovat, prosazovat své myšlenky, ale také umět naslouchat druhému a respektovat jeho názor.

Více nejen o programu se mohou rodiče dozvědět na Dni otevřených dveří, které pořádáme ve čtvrtek 30. března od 16 hodin. Přijďte se k nám tedy podívat a přesvědčit se na vlastní oči, že jsme bezpečná a dobře vybavená škola, ve které vládne nadšení a rodinná atmosféra.

Ivana Kotková Šubrtová, ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí