Pozvání paní Dany Zpěvákové do Jablonného přijala spisovatelka Lenka Slívová, která je autorkou knihy Charlotta, žena T. G. M. Jaké to bylo žít s Masarykem. A právě osudy ženy prvního československého prezidenta budou tématem zářijové přednášky a besedy s názvem Charlotta, žena T. G. M. Zaměříme se na zajímavé události z jejího života a důležité stránky její mnohostranné a výrazné osobnosti.

Charlottu s T. G. Masarykem pojil výjimečný vztah. Pro svého muže opustila veškerý zajištěný svět v americkém Brooklynu a vydala se s ním přes oceán do Čech. Kvůli lásce šla z bohatství do chudoby, ze svobodomyslné demokratické Ameriky do Habsburské monarchie. Jak se jí v Čechách žilo? Byla ženou mnoha paradoxů. Byla originální myslitelkou i příliš hodnou mámou. Znala to, co leckterá žena, když se tříštila v aktivitách pro své čtyři děti, a z těch sil co jí zbyly, obětavě pomáhala Tomáši Garrigue Masarykovi v jeho činnostech. Byla zasvěcena do všeho, co dělal její manžel. S ní konzultoval své knihy i politické činy. Ač byla nesmírně inteligentní, trpěla pochybami, když se s ním srovnávala. Zdálo se jí, že toho sama mohla vykonat mnohem víc. S jistou nadsázkou se dá říct, že pro ni byl jejím životním dílem Masaryk. Kde ho jiný opouštěli, ona zůstávala, a o to víc mu byla oddaná. Až fanaticky věřila v jejich společné životní poslání, které ji umožnilo setrvávat ve válečných Čechách a zvládnout mimořádně vypjaté situace, které ohrožovaly ji i celou rodinu.

Autorka knihy Lenka Slívová vystudovala bohemistiku na Karlově univerzitě se zaměřením na literární historii, studovala také filozofii a další společenské vědy na Ostravské univerzitě. Pracovala v několika vydavatelstvích, mediálních agenturách a ve zpravodajství jako recenzentka, překladatelka a editorka. Zajímá se o zajímavé ženské osudy.

Městská knihovna Jablonné v Podještědí a Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí