Na besedě Hapatická interakce-aktivizační program pro děti bude přednášet Kamila Nemeš Bobková, prezidentka Asociace MISA ČR, speciální pedagog. Program Masáže ve školách (MISP) je využíván pro podporu učení a zdravého rozvoje sociálních i emocionálních dovedností v rámci školního prostředí, zájmových kroužků, klubů i dětských center.

Benefity pro děti: příležitost naučit se říkat „ano“ a „ne“, pocit, že je individuálně vnímáno a bráno na vědomí, relaxace, snížení hladiny stresu, povzbuzení a rozvoj představivosti, naplnění potřeby kontaktu, vnímání a respektování druhého a jeho potřeb, vnímání svého těla a určení hranic, respekt vůči sobě i ostatním, redukce agresivity.

Benefity pro učitele: více harmonie ve třídě, snadnější vedení třídy, lepší koncentrace dětí, pozitivní a účinná výuka, nástroj pro zvládání třídy, zlepšení důvěry a vztahů učitel – dítě/žák, klidnější a pozornější děti/žáci, vyšší výkonnost během vyučovacího dne, skupinové aktivity – propojení dětí, získání popularity učitele, pocítění pozitivního účinku hormonu oxytocinu, zlepšení komunikace učitel – rodič – dítě/žák.

Vstupné na akci je dobrovolné. Organizátor bude vděčný za potvrzení účasti zájemců, kvůli omezenému počtu míst. Přednášku pořádá Motyčkovic klika v rámci projektu Být spolu.