Dražilo se celkem 169 uměleckých děl od 142 autorů nebo dárců. Dražit bylo možné malby, kresby, grafiky, skleněné plastiky, mince i šperky. Po několikahodinové dražbě byl vyhlášen výsledek 1 142 000 Kč, což je druhý nejvyšší výtěžek v historii nadace po loňském rekordním ročníku. Prodáno bylo téměř 70 % děl, přičemž sál se na celkové částce podílel z poloviny.

Nejdražší položky byly vydraženy sběrateli přítomnými v sále. Jednalo se o barevný sítotisk Stanislava Kolíbala, Kompozice čtverců z roku 2022, které se z 40 tisíc vyšplhalo na 140 tisíc. Nejdražší vydraženou skleněnou plastikou byl Mechanismus od Josefa Marka, kterou si odnesl kupec ze sálu za 90 tisíc korun. Stanislav Kolíbal byl ve svých 98 letech také nejstarším dárcem díla. Josef Marek z Jablonného v Podještědí své dílo do aukce daroval poprvé. A nejen on. 

close Z benefiční aukce uměleckých děl Nadace EURONISA. info Zdroj: Se svolením Nadace EURONISA zoom_in Z benefiční aukce uměleckých děl Nadace EURONISA. Poprvé nadaci letos podpořilo více než 40 autorů, především z mladé a střední generace. Také díky nim byla nabídka děl velmi pestrá.

Úspěch měly také drobnější grafiky, šperky a díla regionálních autorů, která se dražila především v sále. Nevydražená díla je ještě možné zakoupit za vyvolávací cenu na www.pragueauctions.com.

Součástí aukce byla také výstava fotografií z organizací, které nadace ze získaných peněz podpořila v loňském roce. Jsou mezi nimi mj. centra věnující se tělesně a mentálně postiženým, mateřská a komunitní centra, organizace zaměřující se na primární prevenci u dětí a mladistvých. Patřila k nim například Diakonie Dubá, která byla podpořena částkou 30 tisíc korun na provoz pobytového centra sociální rehabilitace pro lidi po úrazech.

Dalších 30 tisíc korun získal Tichý svět z Liberce na zaměstnávání sluchově postižených osob v šicí dílně. 60 tisíc získal Přístav 3V na aktivizační služby pro seniory v Chrastavě. Celkem jich bylo 21 a všechny pracují v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku.

close Z benefiční aukce uměleckých děl Nadace EURONISA. info Zdroj: Se svolením Nadace EURONISA zoom_in Z benefiční aukce uměleckých děl Nadace EURONISA. Také většina letošního výtěžku z aukce bude po odečtení nákladů rozdělena mezi organizace, které se se svým projektem přihlásily do grantového řízení. Správní rada bude o výši podpory a vybraných organizacích rozhodovat již na konci listopadu a k organizacím se finanční podpora dostane ještě tento rok.

Velký dík patří všem umělcům a dárcům umělecký děl. Dále generálnímu partneru aukce, společnosti Warmnis s.r.o., Oblastní galerii Liberec za bezplatné poskytnutí prostor, a hlavním partnerům aukce ČSOB a.s. a Prague Auctions s.r.o.

Benefiční aukce Nadace EURONISA vynesly od roku 1997 i s letošní aukcí již téměř 19 milionů korun a celkem nadace za dobu své existence mezi regionální organizace rozdělila 39,5 milionů Kč.

Nadace EURONISA založená v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské od svého založení rozdělila potřebným více než 39 milionů korun a podpořila z nich 1756 projektů 340 neziskových organizací. Finanční prostředky nadace získává nejen z výnosů nadačního jmění, ale i z darů firem a jednotlivců či z benefičních akcí. Další aktivitou je veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, jejímž patronem je herec Jiří Lábus.