Nejstarším malířem je raspenavský Wenzel Franz Jäger, který se představuje obrazem Staré vrby z roku 1905, kterým reprezentoval severočeské malíře v umělecké expozici Výstavy německých Čech 1906. Mezi starší malíře spojené s Frýdlantskem patří i Josef Pfeifer-Fried, od něhož je vystaven obraz Frýdlantský zámek. Dále už jsou to výtvarníci tvořící po roce 1945. Mnozí z nich se přímo zabývají naším krajem.

Ze starší generace je to například Ladislav Karoušek (Petřín v Jablonci, 1963), Jaroslav Klápště (Vesnice v Podkrkonoší, 1970), Jaroslava Solovjevová (Domy, 1975), Milan Janáček (Žlutý dům, 1985), Pavel Šulc (Na hřebeni, 1986), Hana Fousková (Ještěd, po 2008), Josef Jíra (Popeleční, 2003) nebo Jiří Nepasický (Inferno, 2012). Výjimečné místo mezi nimi zaujímá Alex Beran (Jizerská legenda, 1985), který věnoval Jizerským horám podstatnou část své tvorby a přes malbu lesních interiérů, balvanitých strání s peřejemi potoků dospěl až k abstraktnímu vyjádření architektury lesa. Obraz Jaroslava Švihly Pod Frýdlantským cimbuřím (1990) se stal motivem pro pozvánku a plakát.

Jitka Ládrová z Jablonce nad Nisou.
Hrdinův otec vlastní bordel. Autorka z Jablonce píše trochu jiné fantasy

Ze střední generace zmiňme Vladimíra Komňackého, který vytvořil z hráze jablonecké přehrady živoucí až skoro démonickou bytost (Strážci, 1999). Zdena Šafka naopak lyrickým způsobem ztvárnila jinou technickou stavbu v obraze Novinský viadukt (2019). Z mladé generace je zastoupen Tomáš Plesl (Zima pod Bukovcem, 2018) nebo Jiří Pikous, jeden z posledních malířů, kteří ještě tvoří přímo v plenéru a přímá vizuální zkušenost mu tak pomáhá postihnout ducha našeho kraje (Motiv ze Sudet, 2020).

Nakonec jsme si nechali hejnického Filipa Dvořáka (Educative prop no. 3, 2023), velmi úspěšného výtvarníka mladé generace, který dokazuje, že prvotřídní moderní díla mohou vznikat i mimo pražské centrum.

Výstava byla zahájena v sobotu 4. května v 15 hodin komentovanou prohlídkou kurátora Severočeské sbírky Romana Karpaše. Otevřeno je každý den od 9 do 18 hodin, vstup je volný. Výstava potrvá do neděle 23. června.

Severními Čechami je míněna oblast v širším rozsahu, než jsou hranice současného Libereckého kraje. Vztahem autorů k nim se rozumí, že se tu narodili, pracují nebo pracovali a mají ke kraji nějaké vazby, např. tím, že ve zdejší krajině našli inspiraci. Sbírka je zaměřena na moderní umění 20. a 21. století, přednostně na tvorbu po roce 1945. Soustřeďuje se na obrazy, plastiky, kresby a grafiky. Na sklářství a jiné projevy užitého umění jsem byl nucen rezignovat z důvodu obrovské šíře této produkce.

Nová laboratoř pohybové medicíny v Krajské nemocnici Liberec.
Třetí v republice: Liberecká nemocnice získala unikátní rentgen, snímá ve stoje

Sbírka je rozdělena do dvou základních kategorií, jejichž hranice se překrývají a mohou se měnit v závislosti na charakteru aktuální výstavy.
1/ Díla autorů vybraná pokud možno tak, aby je prezentovala v co možná nejvyšší kvalitě.
2/ Inspirace krajem – především krajinomalby ale i transcendentnější reflexe severních Čech.

Stálé propagaci výtvarníků slouží webové stránky www.severoceskasbirka.cz, kde jsou prezentována veškerá získaná díla a uvedeny stručné charakteristiky jednotlivých autorů.