Po dvouletém úsilí cca 10 spoluobčanů byly zmapovány všechny domy v obci: kdy byly postaveny popřípadě zbourány, kdo v nich bydlel, jak dlouho… Dopodrobna je zachyceno i dění ve veřejných budovách v inkriminovaných sto letech.

O dva roky později, v roce 10. výročí ničivé povodně 2010, připomínala doslovnou apokalypsu onoho roku publikace Tisíciletá povodeň ve Vísce, kde ve fotografiích je zachycena minutu po minutě, metr po metru ničivá voda, jak šla Vískou. V závěru pak jsou přiblíženy postupné kroky při likvidaci následků zkázy.

Oblíbený tajný výlet uspořádalo ve středu 8. června 2022 pro své aktivní seniory město Frýdlant.
Z Frýdlantu do Jilemnice a Poniklé. Aktivní senioři vyrazili na tajný výlet

Závěrečný díl pomyslné trilogie vyšel v minulých dnech pod názvem Víska minulost a současnost. Jak název vypovídá – má dvě části. V prvé jsou zdokumentovány výsledky práce členů Občanského sdružení Víska na poli historie – odhalené, dosud neznámě příběhy staveb, událostí za poslední tři století, jako např. elektrárny, textilní továrny, pomníku obětem I. sv. války, příběhu pádu amerického bombardéru v r. 1945 nedaleko obce, detailů skvostu Vísky – hrázděných domů, kulturního domu, povodňové hráze, poldru…

Druhá část publikace fotografickou formou (na cca 200 fotografiích) zachycuje dosavadní desetiletou činnost občanského sdružení na poli kulturním, společenském, sportovním, vzdělávacím či v oblasti životního prostředí.

Více informací je možné získat na emailové adrese frantisek.tuhy@email.cz.

František Tuhý – předseda OS Víska