Akci organizuje Jizersko-ještědský horský spolek, který zde podobné akce pořádá již od roku 2004. Vyhlídka Martinská stěna se nachází v bukových lesích na strmých svazích údolí Černé Nisy a návštěvníky k ní zavede modrá turistická značka.

V roce 2004 vyhlídku spolek kompletně zrekonstruoval a osadil nové kované zábradlí, aby opět mohla bezpečně sloužit návštěvníkům. V průběhu let již došlo k poškození opravené vyhlídky, JJHS tedy v roce 2016 provedl její kompletní renovaci. Od roku 1926 bylo pod vyhlídkou lesní divadlo, které však zaniklo s příchodem druhé světové války.

Ve druhé polovině 80. let minulého století byla tradice lesních představení na několik sezón obnovena, místo však opět zůstalo pusté až do roku 2004, kdy se JJHS rozhodl opět oživit zaniklou lesní scénu a alespoň jednou ročně tu uspořádat představení pro diváky.

Pavel Schneider, předseda výboru JJHS