„Místním šetřením jsme ověřovali jeden podnět na nevyhovující hygienické podmínky a chování vedoucích, který se ukázal jako neoprávněný. Podstatou problému byla táborová noční hra, kdy vedoucí zotavovací akce hráli výtržníky a děti ty, kteří mají situaci řešit. Toto neušlo místním obyvatelům, kteří následně podali podnět k prošetření. Táborové hry jsou různé a často napodobují reálné situace. Letos jsme se setkali např. s Jizerskou 50“, popsala Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK a pokračovala: „Co se týká zdravotního stavu dětí, tak z kontrol zdravotních deníků jsou patrná spíše lehčí poranění, podvrtnutí, odřeniny či pořezání. Řešili jsme jedno hromadné onemocnění, kdy onemocnělo průjmem, zvracením a horečkou 15 dětí z celkového počtu 29. Vzhledem k tomu, že první dítě onemocnělo krátce po příjezdu na tábor, dále k příznakům, rychlému šíření a rychlé úzdravě se přikláníme k virovému původu tohoto onemocnění. Potraviny, pokrmy a pitná voda byly následnou kontrolou jako příčina onemocnění vyloučeny.“

Za první měsíc prázdnin zkontrolovali zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK 51 táborů, 3 jiné podobné akce a 2 provozovatele stravovacích služeb. Uložili čtyři pokuty v celkové výši 5 000 korun. Neobjevili žádný neohlášený tábor.

Každoroční setkání s roháčem si užívá Jiří Protiva na zahradě v části Hřebenka v Malých Kyšicích na Kladensku.
Vzácná setkání s obřím broukem roháčem. Toto jsou vaše fotografie

Nedostatky byly shledány v zásobování pitnou vodou, kdy odebrané vzorky neodpovídaly v mikrobiologických ukazatelích a v nezajištění podmínek pro konání jiné podobné akce (nezajištění tekoucí vody na mytí rukou v blízkosti WC dětí, nedodržování úklidu tábořiště včetně výdejny jídel).

V rámci kontrol odebrali zaměstnanci 10 vzorků pitné vody na tábořištích zásobovaných z individuálních zdrojů. Laboratorní výsledky v mikrobiologických ukazatelích nevyhověly tam, kde byla voda skladována či dovážena v barelech. Jakkoliv byly barely skladovány ve stínu, teplota vody v nich se pohybovala výrazně výše nad doporučovanými 12 °C. Zatím nevyhověly 4 vzorky, na 2 výsledky se čeká.

„Všímáme si celkem časté integrace dětí s různými chronickými onemocněními či omezeními jako je například Aspergerův syndrom, lupénka, epilepsie nebo různá širší dietní omezení. Dítě na táboře doprovází člen rodiny, který poskytuje specifickou péči a současně mu umožní pobyt mezi vrstevníky v jiném prostředí než ve škole. Pro pořadatele samotné by bylo v běžném chodu tábora náročné zajistit speciální péči a toto je pro všechny prospěšné řešení,“ uzavírá první měsíc prázdnin Hochmalová.

Zuzana Balašová
KHS LK