K tanci a poslechu hrála dechová hudba Plechařinka. Pro přítomné byla připravena výstavka z činnosti jednotlivých obcí a občerstvení. Bylo to příjemně strávené odpoledne.

Jaromír Košek