Pan Zalabák si narozeniny oslavil spolu s dcerou Janou, přáteli a zaměstnanci z Domova U Spasitele ve velmi přátelské a milé atmosféře. 

Václav Zalabák se narodil 22. června roku 1932 na Slovensku v Klačanech. Do Frýdlantu přišel s rodiči v roce 1941 a od té doby ve městě žije. Našel si zde i ženu, se kterou měl 3 děti. Bohužel v roce 2013 ovdověl a od loňského roku bydlí v Domově U Spasitele. Oslavu pro něj zorganizovala dcera Jana. 

"Pozvání na takto významné životní jubileum jsme velmi rádi přijali a přišli jsme panu Zalabákovi popřát i do dalších let hodně zdraví a životního optimismu. Máme tato setkání u příležitosti kulatých narozenin moc rádi," říká matrikářka Ivana Sitzberger. Upozorňuje ale na to, že Sbor pro občanské záležitosti podobné návštěvy s gratulací koná vždy jen po žádosti rodiny či blízkých oslavence. Mají-li zájem, stačí si na matrice domluvit termín a podrobnosti a zástupci města rádi dorazí pogratulovat osobně. 

Vyhlídková věž v Jablonném v Podještědí.
FOTO: 176 schodů. A jako na dlani máte město sv. Zdislavy i čapí hnízdo

"Pana Zalabáka znám osobně a velmi rád jsme mu dnes s gratulací potřásl rukou a promluvil s ním. Pracoval dříve v bývalé Státní traktorové stanici jako vedoucí a díky práci jeho týmu se ve městě dlouhodobě asfaltovalo. Traktorka zabezpečovala činnost obou zemědělských podniků, jak státního statku Nové Město pod Smrkem, tak státního statku Frýdlant. A dodneška je tady práce jeho týmu vidět. Přeji mu, aby byl ještě dlouho mezi námi," říká s úsměvem místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer. 

Během setkání, kterého se účastnili i další gratulanti z řad klientů, zaměstnanců a vedení Domova U Spasitele, se přítomní dozvěděli třeba to, že pan Zalabák jako malý vybíral z hnízd holoubata a nosil je panstvu na zámek a při jednom takovém vybírání spadl a zlomil si krk. Přišlo se na to až po 60 letech, kdy se zhoršily obtíže s úrazem spojené a pan Zalabák musel podstoupit operaci. Za svůj život vychoval tři děti, dnes má díky nim i 8 vnoučat a 5 pravnoučat. 

Martina Petrášková, Město Frýdlant