Známý fotograf vytváří časomíry v několika formátech. Vedle malých kapesních a větších nástěnných nebo stolních jsou oblíbené jeho umělecké kalendáře. Objevily se již před třiceti léty ve třech verzích. Fotograf zachycuje Liberecko ve všech ročních obdobích a dvanácti měsících.

První pokusy dnes již světově známého libereckého fotografa začaly v osmdesátých létech minulého století. O svých počátcích vypravuje: „Ve třinácti letech kamarádův tatínek znárodnil ve svůj prospěch vybavení temné komory a u nich doma jsem si udělal první černobílou fotografii.“

Po několika létech již publikoval své první fotografie v místním i celostátním tisku, od roku 1988 byl fotografem v okresních novinách Vpřed, kde s kolegy Miladou Medkovou a Jardou Sedlákem zažil revoluci. Období revoluce roku 1989 byly pro Milana fotografické žně. V této době začíná také jeho první uplatnění v německém časopise Dreiländereck, vycházejícím v nedaleké Žitavě pro Čechy a Poláky.

Živý betlém v podání žáků ZŠ Kaplického Liberec.
FOTO: Liberecká ZŠ Kaplického se pochlubila betlémem

Poté se vydává se svou tvorbou na volnou nohu. Publikuje rozsáhlé dokumentační reportáže z politického života. Vedle toho se uplatňuje jako fotograf pro soukromé zakázky. Tvoří množství krajinných pohlednic, výročních přání a kalendářů. Jeho kalendáře se staly  tradičními propagačními a památkovými předměty Libereckého kraje, města Liberce a Jizerských hor.

Jako vystavovatel se příliš neangažoval, přestože jeho fotografie byly prezentovány na výstavách v Liberci, Berlíně, Řeznu, na Šumavě…  Jeho významným pomocníkem je manželka a spolupracující firma kolegy Lubomíra Tlustého. V tvorbě převládá jednoznačně krajina a fotograficky hlavně krajina Libereckého kraje  a okolí. O své tvorbě se vyjadřuje jako o své srdeční záležitosti, a to včetně architektury, tvůrčí činnosti např. sklářství.

„Jsem potěšen, když se líbí mé fotografie v kalendářích, na pohlednicích, obrazech či v publikacích. Loni vyšla z mých fotografií kniha Sametová revoluce Liberec 89. Je to pro mne krásné ohlédnutí za mým krátkým obdobím fotoreportéra“. Fotografiemi též ilustroval knihu Jana Suchla Malé šumavské ticho a přispěl i do další řady knih.

Milan Turek