Chcete, aby Vaše děti uměly postavit model vašeho domu, kde bydlíte? Nebo získat základy práce na CNC stroji? Nebo vylisovat něco z uzávěrů od PET lahví? Tak pokud chcete pro své děti tyto nebo jiné řemeslné dovednosti, jste v TECHNOPARKU Liberec na správné adrese.

Technické muzeum Liberec nevystavuje pouze technické exponáty, ale pořádá řadu veřejných akcí spojených s technikou. Podporuje rovněž vznik dalších, sesterských organizací, které jsou zaměřeny především na probuzení zájmu dětí a mládeže o technické obory. „Dětem a mládeži se nabízí vcelku mnoho sportovních a kulturních činností, ale velmi málo technicky zaměřených aktivit. Založili jsme proto novou neziskovou společnost, která bude pro dnešní mladou generaci připravovat a organizovat technické kroužky. Máte zájem posílat své děti do modelářského nebo elektrotechnického kroužku? K tomu je zde k dispozici tým našich odborníků techniků a nadšenců,“ říka Pavel Perner, jeden ze zakládajících členů volnočasové vzdělávací organizace Technopark Liberec.

První kroužek, který je jako první v nabídce se věnuje ekologickému využívání běžných plastových domácích odpadů. K tomu nám vedoucí této skupiny Tomáš Kolečář řekl. „Většinu plastů lidé vytřídí a de facto vyhodí. Další použití tohoto odpadu většinu z nás již nezajímá. A to je právě to, co bychom chtěli radikálně změnit.“ V upravené dílně Technického muzea, kde se výuka koná, jsou např. víčka PET lahví nadrcena a z takto vzniklé drti potom lisují různé předměty. Držáky šroubováků, desky na nástěnné hodiny apod. Konec konců, přijďte se podívat do zmíněné dílny Technického muzea, kde se tyto kroužky konají.

Od října tohoto roku budou otevřeny další kroužky. Jejich počet by měl stále růst a jak uvedl Jiří Němeček z Technického muzea Liberec, který zajišťuje spolupráci muzea a Technoparku, je jejich ambicí stát se největším regionálním technickým volnočasovým vzdělávacím centrem pro děti a mládež. Podporu k tomu záměru hledají nadšenci z Technoparku zejména u krajské a městské samosprávy a v průmyslových podnicích Liberecka. Proto se sešli v pátek 25. června 2021 v muzeu zástupci Statutárního města Liberec a velkých libereckých průmyslových podniků.

Nezbývá než tomuto projektu popřát hodně mladých technických nadšenců. A k tomu ještě dodáme, že za rok se přijdeme podívat čeho se podařilo v tomto projektu dosáhnout.

Petr Kumpfe