Do Ideathonu se zapojilo devatenáct týmů čítajících šedesát dva studentů středních škol a téměř všech fakult Technické univerzity v Liberci. Výsledkem 24hodinového snažení mohl být podnikatelský plán, mobilní aplikace, nebo třeba technický zlepšovák.

Studenti měli na výběr ze čtyř okruhů – rozvoj kompetencí podnikavosti na školách, snižování emisí skleníkových plynů produkovaných domácnostmi, rozvoj sociální ekonomiky a sociálních podniků a využití otevřených dat. „Pustili jsme se do konceptu třídní firmy, která produkuje pro spolužáky didaktické pomůcky. Škola šetří náklady a studenti se učí klíčovým kompetencím podnikavosti,“ popisuje vítězný projekt kategorie TUL Roman Macek z týmu Didaktický inkubátor.

„Náš návrh hledá inovativní přístupy v komunitní energetice. Jde o jednoduchý princip, kde jednotliví prodejci, fyzické osoby, mohou prodávat své energie spotřebitelům napřímo,” říká Lukáš Moravec z vítězného týmu kategorie středních škol ze Střední průmyslové školy v České Lípě.

Od RAF přes LIAZ ke Kaipanu. Region má pestrou automobilovou minulost
Od RAF přes LIAZ ke Kaipanu. Region má pestrou automobilovou minulost

Jedním z úkolů studentů bylo po 24hodinovém úsilí svoji práci obhájit. Na ty nejlepší čekalo dohromady sto dvacet tisíc korun od hlavních partnerů soutěže Libereckého kraje a Technické univerzity v Liberci. „Od Ideathonu očekáváme především zapojení mladých lidí do řešení problematiky kraje. Jdeme do toho se záměrem podchytit názory a nápady mladé generace a dál s nimi pracovat,” říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Mimo podporu inovativních podniků a startupů chceme být i u vzdělávání mladých lidí, i proto nám dává smysl pořádat podobné akce jako je Liberec Ideathon,” dodává Jan Mašek, vedoucí krajské kanceláře agentury CzechInvest.

Jednou z výzev byl rozvoj kompetencí podnikavosti na školách. „Ukazujeme soutěžícím, že podnikavost není jen o podnikání. Je to soubor dovedností, který je plusem nejen v podnikání, ale i v akademickém světě nebo v běžném zaměstnaní. Podnikaví lidé jsou velkým přínosem pro společnost,” říká Philipp Roden, ředitel Libereckého podnikatelského inkubátoru, který tuto výzvu zastřešil.

Druhou populární výzvou bylo hledání motivace ke snižování emisí skleníkových plynů. Téma je aktuální pro Liberec, který se jako jediný český zástupce účastní mise EU zaměřené na vznik 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030. „Výsledné nápady studentů jsou pro město velmi užitečné a budeme je chtít dále rozvíjet. Zdá se být až neuvěřitelné co soutěžící za dvacet čtyři hodin zvládli,” hodnotí výstupy Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti, který výzvu zastřešil.

Německý zámek Neuschwanstein a cestovatel Ervín Dostálek.
Pohádkový zámek Neuschwanstein nechal postavit "šílený" král Ludvík II.

Ve třetí výzvě se studenti popasovali s vývojem technologického řešení založeného na otevřených datech Libereckého kraje z různých sfér veřejného života. „Ve středoškolské kategorii toto téma na prvních dvou oceněných příčkách dominovalo, což nám může přinést cenné náměty pro další práci,“ říká Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky a dodává, že Liberecký kraj na Ideathonu úspěšně otestoval zkušební verzi nově vznikajícího Datového a informačního portálu.

Studentům, kterým více vyhovuje sociální oblast, šla vstříc výzva podpory rozvoje sociální ekonomiky a sociálních podniků. Liberecký kraj chce totiž vznik nových a růst stávajících sociálních podniků na svém území podporovat a zároveň téma mezi obyvateli popularizovat. „Od studentů jsme získali především dobrou zpětnou vazbu na to, jaký oni přikládají význam sociálnímu podnikání a směry, jakými by se v jejich podpoře vydali,“ komentuje Petra Handlířová, manažerka projektu Liberecký kraj sobě.

Cílem Ideathonu je poskytnout studentům prostor pro rozvoj podnikavosti a vyzkoušet jejich schopnost pracovat pod stresem. Místo frontálního učení je zapojit do řešení reálných výzev z praxe a zároveň je obohatit o znalosti a zkušenosti mentorů s bohatými profesními zkušenostmi.

Jan Mikulička, Liberecký kraj