Českobudějovický rodák se ve své tvorbě se věnuje volné grafice, kresbě, malbě, objektové tvorbě a instalaci, což je dáno jeho chápáním otevřenosti uměleckých systémů a přínosnosti jejich prolínání.Téma a celkové pojetí výstavy je inspirováno esejem Claude Sinteho Úvahy o zrození grafického jazyka. Výstava potrvá v kostelní galerii do konce června.

Miloslav Polcar