Ještě do konce týdne si můžete prohlédnout, jakými proměnami prochází nejen známá města a navštěvované památky, ale i skoro zapomenuté kouty nebo místa, která mají svůj význam hlavně pro místní.

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.

Na Horním náměstí jsou vystaveny dvě kolekce z 12. ročníku výstavy. Jedna je věnována Libereckému, Ústeckému kraji a Praze, druhá je průřezová a zahrnuje vybraná místa z celé naší vlasti. Zahrnuje tři vítězné proměny minulého ročníku výstavy zvolené veřejným hlasováním, 10 proměn oceněných odbornou porotou pod vedením arch. Josefa Pleskota a po jedné proměně aktuálního ročníku z každého kraje.

Veronika N.