Studenti „nanečisto“ volili mezi dvěma kandidáty druhého kola reálných prezidentských voleb: Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. Do druhého kola Studentských voleb se přihlásilo celkem 350 škol, z toho 17 z Libereckého kraje. Jednalo se o osm gymnázií, sedm středních odborných škol a dvě učiliště. Zájem škol byl rekordní za celou dobu existence projektu.

Většinu hlasů získal mezi středoškolskými studenty Petr Pavel (85,72 %). Andreje Babiše volilo 14,28 % studentů. V Libereckém kraji vyhrál Pavel s ještě drtivějším výsledkem. Od studentů získal 92,01 % hlasů, nejvíce v rámci republiky. Platný hlas ve druhém kole odevzdalo v kraji 2 314 studentů.

„Vítězství Petra Pavla v druhém kole Studentských prezidentských voleb je drtivé, získal téměř 86 % hlasů. Nejlepšího výsledku dosáhl v Libereckém kraji (92 %) a v Jihočeském kraji (89,9 %). Studentské hlasování znovu ukázalo, že Andrej Babiš se přízni nejmladší generace netěší. Jen ve dvou krajích přesáhl jeho zisk hlasů hranici 20 % (ve Zlínském 21,5 % a v Ústeckém 20,9 %),“ uvádí Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni a iniciátor tzv. „voleb nanečisto. „Z porovnání podle typů škol vidíme, že výsledky Petra Pavla se příliš neliší na gymnáziích (89,7 %) a na středních odborných školách (83,2 %), méně hlasů pak dostal na odborných učilištích (66,7 %),“ dodává Karel Strachota.

V roce 2017 u studentů v 1. kole zvítězil Jiří Drahoš a za ním se na druhém místě umístil Miloš Zeman. Stejné pořadí pak potvrdilo i 2. kolo Studentských voleb, které se konalo v lednu 2018. Zatím poslední Studentské volby proběhly v prosinci 2022, kdy středoškoláci vybírali svého favorita z devíti kandidátů, které po přezkoumání kandidátních listin vyhlásilo k 25. 11. 2022 Ministerstvo vnitra. Zvítězila Danuše Nerudová. Kompletní výsledky 2. kola Studentských prezidentských voleb 2023 za celou Českou republiku i přehled jednotlivých ročníků a výsledků za celou dobu existence projektu jsou k nahlédnutí na webových stránkách pořadatele jsns.cz.

Možnost volit měli studenti starší 15 let ze škol, které se do Studentských voleb zapojily. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na hlasovacích lístcích jméno vybraného kandidáta. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga.

Dohlížející vyučující po skončení voleb vyplnil jednoduchý elektronický formulář, který obsahoval seznam skutečných kandidátů na prezidenta České republiky. Pro přístup k formuláři obdržel vyučující unikátní přístupový kód od sociologické výzkumné agentury Kantar, která výsledky Studentských voleb zpracovala a předala je vzdělávacímu programu JSNS k uveřejnění. Na přípravu, průběh a zveřejnění výsledků nemá vliv žádný další subjekt.

Studentské volby nejsou pouze o samotném volebním aktu. Díky informačním materiálům, dokumentárním filmům, navazujícím aktivitám a debatám se studenti seznamují se základními principy demokracie a volebním systémem ČR nebo s pravidly financování předvolebních kampaní. Učí se také rozpoznávat nástroje používané k přesvědčování voličů politiky, uvědomují si spojitost politiky s médii a význam vlastní aktivní účasti ve volbách.

Pořadatelem vzdělávacího projektu na podporu aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství budoucích prvovoličů je společnost Člověk v tísni, která prostřednictvím svého programu Jeden svět na školách (JSNS) pořádá Studentské volby již po čtrnácté. Zapojené školy mají od pořadatele k dispozici řadu materiálů potřebných k uskutečnění voleb: hlasovací lístky, pokyny pro voliče, pokyny pro volební komisi, brožuru s informacemi, plakáty prezidentských voleb a nálepku na volební urnu. A také dokumentární filmy s výukovými materiály z audiovizuálního výukového portálu Jednoho světa na školách (jsns.cz), které se tématu voleb věnují. 

Táňa Abrhámová