Již šestnáctým rokem je soutěž i memoriálem Josefa Velechovského a Rudolfa Bárty. Jsou to jedni ze zakládajících členů našeho klubu a poválečné kynologie na Liberecku vůbec. Tímto jim alespoň chceme vzdát čest a dík za to, co zde vybudovali a jak se zasloužili o rozvoj kynologie na Liberecku.

Letos se bude soutěžit v disciplínách poslušnost a obrana. V současné době je přihlášeno 35 psů různých plemen v rámci celé České republiky. Bude rovněž probíhat i oblíbená soutěž družstev mezi jednotlivými kynologickými kluby. Soutěž se koná od 9 hodin v areálu klubu, který se nachází v Pavlovicích za Kauflandem, ul. Na Mlýnku 871. Spojení MHD č. 12 – zastávka Kaufland, nebo MHD č. 14 – zastávka Polní. Vstupné zdarma.

Tato soutěž by nemohla být uspořádána bez vydatné pomoci sponzorů, neboť kynologický klub není ziskovou organizací. Jediné příjmy, které plynou do naší pokladny, jsou členské příspěvky, které používáme na údržbu našeho areálu. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem firmám a společnostem, které přispěly k uspořádání tohoto ročníku. Díky nim obdrží nejúspěšnější soutěžící ve všech kategoriích hodnotné ceny, poháry a upomínkové předměty a rovněž něco dobrého pro své miláčky.

Jiří Kolář - předseda klubu