O přízeň poroty i veřejnosti usiluje například obnova polní cesty v Semilech. Obnovou historické polní cesty, včetně výsadby aleje ovocných stromů, město přispělo ke zvýšení schopnosti půdy zadržet vodu. Projekt přispívá k ochraně luk a polí před erozí, ale i ke zvýšení rozmanitosti druhů. „Nově obnovenou cestu využívají jak místní obyvatelé, tak i návštěvníci města Semily z řad turistů. Cesta je novou spojnicí mezi Výklenkovou kaplí a vyústěním pěšiny Na Hlínách. Jedná se o návrat ke stavu, kdy cesta byla v letních měsících po pokosení luk, či sklizni plodin poměrně často využívána,“ komentuje Jana Dvořáková z městského majetkového odboru. Na výsadbě aleje se podílelo Skautské středisko Varta, které zároveň uspořádalo sbírku na pořízení stromů. Středisko se také stalo patronem aleje, díky tomu tak nově nese jméno Skautská alej.

Ze Semil přišla i další přihláška: projekt revitalizace městského náhonu u parku Ostrov. Koryto náhonu řeky Jizery bylo celé zanesené sedimenty a břehy zarostlé náletovou vegetací. Obnova propojila náhon s parkem a prostor opět slouží jako přírodě blízká protipovodňová ochrana. Součástí projektu jsou přírodní a rekreační zóny, díky kterým si semilští mohou prostor u řeky nově užívat.

Do investic zmírňující dopady klimatické krize se pouštějí také další obce. V Českém Dubu nedaleko Liberce se radnice zaměřila na tůně v zámeckém parku. Centrální park chtělo město zkulturnit, zpřístupnit a zároveň vytvořit místo, kde vedle sebe může existovat příroda i lidé. Tamní Jizersko-ještědský horský spolek proto po dohodě ozdobil park dvěma velkými tůněmi, mezi kterými je menší chodníček pro všechny návštěvníky parku. „Místo rázem ožilo bzukotem hmyzu a zpěvem ptactva, předpokládáme také výskyt obojživelníků,“ pochvaluje si předseda spolku Pavel Schneider.

Podobných projektů se sešlo po celé republice více než stovka. „Nejvíce přihlášek, celkem 48, lidé posílali do kategorie volná krajina, 38 do zastavěného území, 9 je z pracovního prostředí a 6 projektů soutěží v sekci náš domov,“ shrnuje Andrea Křivánková, koordinátorka soutěže.

David Kopecký