Základem díla Magdaleny Jetelové je nové vnímání a artikulování vztahů sochařského a architektonického prostoru, předmětné a virtuální skutečnosti, zviditelnění abstraktních, geometricko-topologických vlastností časoprostoru.

„Nové propojení v časoprostoru minulosti se proměňuje každým okamžikem vibrace tónu v novou přítomnost,“ říká ředitel Oblastní galerie Liberec Pavel Hlubuček a pokračuje: „Spojení tvorby Magdaleny Jetelové s tvorbou zcela nových hudebních kompozic varhanice Katty vytvoří prostřednictvím vibrací novou vizualitu a vzniká tak zcela nové smyslové vnímání každého přicházejícího člověka v prostoru historické architektury.“

První a zcela výjimečnou příležitostí prožít toto performativní propojení hudby, technologie a uměleckého díla v prostoru galerie bude sama vernisáž. Bazénová hala Oblastní galerie Liberec se touto energií opět promění ve vibrující vodní hladinu.

Další výstavní sál je věnován dnes už ikonickému projektu pro pražské Jižní Město. Návrh pro prostor mezi stanicemi metra, který sochařka vytvořila v letech 1980–1983, se stal kritériem tohoto místa obklopeného paneláky. Do proluky mezi dvěma stanicemi metra navrhla podzemní zahradu, jejíž střechu tvořila parková zeleň s propojením sochařsky řešených vjezdů do podzemí.

Motivy proměny, neurčitelnosti hranic místa a prostoru, motivy světelných, zvukových a tvarových vibrací jsou odvážnými konfrontacemi a rezonancemi mezi přírodní skutečností, prostředím technické civilizace a abstrakcí.

„Její dílo však přesahuje nejen geografické hranice, ale i hranice uměleckých a technických disciplín,“ říká děkan Fakulty umění a architektury Osamu Okamura. „Krajinu protíná svými laserovými paprsky stejně radikálně, jako ustavuje novou planetární osu spojující dvě protilehlá místa na planetě pomocí satelitů.“

Magdalena Jetelová se touto výstavou vrací po půl století uměleckého působení a vystavování v nejprestižnějších světových uměleckých institucích do svého rodného kraje.

Dagmar Fialová