Jednodílné šlechtické sídlo mělo oválný půdorys, z něhož se dochovaly pouze trosky zdí. Byl opevněn příkopem a valem.

„Zřícenina se nalézá zhruba kilometr západně od Petrovic. Na severním svahu kopce se navíc nachází Kočičí studánka a asi tak sto metrů od ní kamenný pomníček lesního adjunkta Vincenta Stoye. Je to další z míst v našem kraji, kam je možné vyrazit na výlet a přitom téměř nikoho nepotkat,“  uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Středověký hrad byl postaven v období před husitskými válkami, nicméně jeho sláva neměla dlouhého trvání. Prvním písemně doloženým majitelem hradu se stal šlechtický rod Donínů a již v polovině 15. století, konkrétně v roce 1454, je hrad uváděn jako pustý.

V 16. století byl na okraji Jablonného v Podještědí postaven barokní zámek Nový Falkenburk. Od té doby se začal původní hrad Falkenburk označovat Starý Falkenburk.

Z jednodílného hradu s oválným půdorysem se dochovaly pozůstatky zemního opevnění a drobné zbytky zdiva poškozené novověkými úpravami. Staveniště chránil okružní příkop, před kterým se nachází val.

Vlastní hrad byl opevněn obvodovou hradbou, ze které zůstaly jen fragmenty. Ve východní části hradu stávala rozměrná čtverhranná budova, zatímco na západní straně se nachází prohlubeň, která může být pozůstatkem cisterny na vodu.

Jan Mikulička, Liberecký kraj