Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi potřebnými k zahájení podnikání a plánování kariéry v oblasti high-tech technologií. Absolventi mají být mimo jiné schopni navrhnout organizační strukturu firmy, řídit výzkumně-vývojové projekty a dokumentovat je.

Předmět je maximálně zaměřený na praxi a rozvíjení potenciálu každého ze studentů. Více to vysvětluje Antonín Ferdan, který v Lipo.ink působí jako konzultant pro start-upy a již zavedené firmy: „Teorie je velmi důležitá, ale neumožní tolik pracovat s talentem, a to chceme v rámci našeho předmětu změnit. Chceme podpořit ty studenty, kteří se chtějí věnovat vědě, stejně jako ty, kteří zvažují, že začnou podnikat. Společně budeme hledat nápady, sochat je, a poté studující připravíme i na finální prezentaci před porotou. To vše s využitím principů design-thinking.“

Dalšími tématy přednášek a cvičení budou i metody ověření záměru, finanční plánování a řízení, právní analýza vlastního podnikání nebo výzkumu, a to včetně duševního vlastnictví.

O předmět se zasadil vedoucí katedry chemie přírodovědně-humanitní fakulty Josef Šedlbauer a garantem je ředitel Lipo.ink Philipp Roden, který se zařadí i mezi vyučující. „Předmět Inovace a podnikání v nových technologiích nabízíme studentům v programu Nanotechnologie s cílem podnítit v nich chuť pustit se v budoucnu do podnikání. Chceme praktickou výuku, nejlépe na na reálných případech nebo na projektech, které studenty provedou sice "nanečisto", ale se všemi náležitostmi od podnikatelského nápadu až k jeho uvedení na trh. Přišlo nám tedy logické využít zkušeností lidí z podnikatelského inkubátoru. Když se tahle spolupráce osvědčí, věřím že se dohodneme na jejím rozšíření i pro studenty některých dalších technických programů na Technické univerzitě.,"doplňuje profesor Šedlbauer.

Nepovinný předmět Inovace a podnikání v oblasti nových technologií si mohou zapsat studenti napříč fakultami od zimního semestru. Zakončený bude prezentací svého produktu a zápočtem.

Vendula Zedníková