První pouť byla uspořádána v neděli 8. července 2012 s velkým úspěchem u veřejnosti. Poslední pak v roce 2017. Po několikaleté odmlce a v roce 10. výročí její výstavby bude pouť opět uspořádána. Vše ve spolupráci se semilským panem děkanem R. D. Jaroslavem Gajdošíkem a pomocí města Semily.

Zahájení poutě proběhne v kostele sv. Petra a Pavla v neděli 10. července 2022 ve 13:30 hodin žehnáním kříži, praporům a poutníkům. Trasa pouti povede od kostela sv. Petra a Pavla k soše sv. Václava, dále pak ke kapli věnované sv. Janu Nepomuckému na Nouzov a ke kapli sv. Benedikta, kde od 15 hodin proběhne poutní mše svatá. Pro účastníky a návštěvníky bude připraveno i poutní zboží a občerstvení.

Své poselství předává Nisa zástupcům měst a obcí na jejím břehu. Do Chrastavy Víla Nisa připlula v sobotu 18. června.
FOTO: Za čistou vodu i břehy. Do Chrastavy připlula Víla Nisa

Svatý Benedikt z Nursie byl katolický mnich, který se narodil v jižní Itálii a jehož datum narození se odhaduje na rok 470 n.l. Přesné datum není známo. Svatý Benedikt byl v roce 1964 papežem Pavlem VI. prohlášen za patrona Evropy. Mimo jiné byl i patronem italské architektury, mnichů a mnoha dalších.

Za zmínku stojí i to, že byl patronem proti čarodějnictví nebo otravě jedem. Svatořečen byl v roce 1220 v Římě papežem Honoriem III. První ženský benediktský klášter na našem území byl na Hradčanech, první mužský v Břevnově. Jeho životní cesta ho zavedla i do Monte Cassina, kde založil klášter, který byl v období II.světové války vybombardován.

Marie Farská a Ladislav Bruckner