Hlavním tématem jejich setkání byla současná ekonomická situace. „Někteří studenti jsou během hodiny schopní najít řešení na inflaci i zadlužování,“ říká s úsměvem Aleš Michl. Liberecké teenagery, kteří jsou zapojení do Soutěže finanční gramotnost, navštívil v rámci své několikaměsíční Tour finanční gramotnost.

Děti jej při svých otázkách rozhodně nešetří. Některé zajímá, jakou logikou se změna úroků projeví v inflaci, další zkoušejí propočítat HDP, jiné třídy zpochybňují důležitost spoření. „Na tématu ale vcelku nezáleží. Důležité je, že mají zájem, vidí finance v souvislostech a vnímají, že se jich toto téma týká. Ať studují gymnázium nebo na kuchaře,“ říká Aleš Michl.

Jaké vědomosti o světě peněz studenti skutečně mají, pak prověří právě Soutěž finanční gramotnost. Školní kola běží právě nyní, finále pro nejlepší se uskuteční na půdě ČNB na jaře. Hlavním partnerem je Abeceda peněz od České spořitelny, což je největší program na finanční vzdělávání dětí v ČR.

Marta Vokurková