Na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v letech 2010 – 2015 uvolnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí téměř 22,4 miliardy korun. I přes to, že tyto finance mají primárně sloužit k usnadnění vstupu lidí se zdravotním postižením na volný trh práce, skončilo 96 % těchto prostředků u zaměstnavatelů na chráněném trhu práce. O to více je třeba ocenit firmy na běžném pracovním trhu, které i bez státních prostředků dokáží poskytnout pracovní místo lidem se zdravotním postižením.

V březnu začal již 9. ročník celorepublikové soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020. Cílem soutěže je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe rozšířit myšlenku zaměstnávání lidí s postižením směrem k veřejnosti a také k dalším potencionálním zaměstnavatelům.

Soutěž vyhlašuje organizace Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. společně s dalšími organizacemi v krajích, včetně Libereckého (Rytmus Liberec, o.p.s.).

Hlavním partnerem 9. ročníku soutěže je Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s. Soutěž proběhne pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a hlavního města Prahy, v Libereckém kraji převzal záštitu hejtman Libereckého kraje, Martin Půta.

Široká veřejnost může nominovat zaměstnavatele do 24. dubna prostřednictvím online nominačních formulářů umístěných na webových stránkách soutěže www.stejnasance.cz. V Libereckém kraji budou výsledky soutěže vyhlášeny 28. května 14:00 v budově Krajské úřadu.

Rytmus Liberec, o.p.s. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2004. Prostřednictvím poskytování sociální služby a realizací tématických akcí podporuje lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do pracovního, osobního i společenského života. Organizace má sídlo v Liberci a detašovaná pracoviště v Jablonci nad Nisou, v České Lípě, v Semilech a v Jilemnici.

Rytmus Liberec