Nominovat můžete zaměstnavatele, kteří dali lidem se zdravotním postižením šanci a zaměstnali je na tzv. „otevřeném trhu práce“ a tím aktivně přispěli k jejich začleňování do pracovního a společenského života v našem kraji.

Cílem soutěže je tyto zaměstnavatele veřejně ocenit a prostřednictvím jejich dobré praxe šířit myšlenku zaměstnávání lidí se zdravotním postižením směrem k veřejnosti a dalším potencionálním zaměstnavatelům.

Nominovat zaměstnavatele můžete až do 30. září 2020.

Slavnostní vyhlášení soutěže, nad kterou převzal záštitu hejtman Libereckého kraje Martin Půta, se bude konat 5. listopadu 2020 na Krajském úřadu Libereckého kraje.


Více informací a nominační listy k soutěži naleznete na stránkách http://stejnasance.cz/.

V případě vašeho bližšího zájmu nebo pomoci s vyplněním nominačního listu se nás neváhejte obrátit na těchto tel. kontaktech: 485 100 626, 775 577 363 nebo emailem: liberec@rytmus.org.

Nikola Tschertnerová, Rytmus Liberec, o. p. s.