Devět nejlepších z druhého až čtvrtého ročníku studia oboru elektrotechnika si tak převzalo diplomy a symbolické šeky s částkami 16, 11, 7 tisíc korun. SPŠSE Liberec je do motivačního programu zapojena od samého začátku, tedy pátým rokem.

 „Prokop Diviš je opravdu zajímavým programem, už jen proto, že je motivačním pro všechny bez rozdílu. Záleží jen na snaze, píli a vlastní aktivitě žáků. Na finanční odměnu tak může dosáhnout doslova každý. Prokop Diviš tak vyloženě říká, když budete dobří a budete chtít, počítáme s vámi. Navíc nám, jako partnerské škole, umožňuje více spolupracovat se Skupinou ČEZ, což jsme ocenili zvláště během letošního školního roku, který byl prakticky celý vystavěn na distanční výuce,“ říká Jaroslav Semerád, ředitel SPŠSE a VOŠ Liberec.

V Liberci se uskutečnil již tradiční příměstský tábor nejen pro neslyšící děti pořádaný organizací Tichý svět.
Neslyšící táborníci si v Liberci užili týden plný zábavy

Uzavření škol pro prezenční výuku přineslo distanční formu vzdělávání s řešením studijních zadání domácím samostudiem a následným vypracování zadaných prací přes počítače. To vše se ovšem neukázalo jako nějaké omezení, ale naopak jako příležitost.

Předávání symbolických ovšem finančně krytých šeků se ujal Martin Molinger, člen představenstva ČEZ Distribuce, a. s. Jeden z těch s nejvyšší částkou od něj převzala i Pavla Dušková z 2. ročníku.Předávání symbolických ovšem finančně krytých šeků se ujal Martin Molinger, člen představenstva ČEZ Distribuce, a. s. Jeden z těch s nejvyšší částkou od něj převzala i Pavla Dušková z 2. ročníku.Zdroj: Ota Schnepp „Motivační program byl tak pro nás i jedním z vodítek, kdo se studiu doma věnuje se stejným zanícením, jako by byl ve škole. Musím říct, že většina žáků mně v tomto směru nezklamala,“ dodal ještě ředitel školy. Za velmi chvályhodné přitom považuje to, že ČEZ Distribuce podporuje technické vzdělávání a motivace žáků ke studiu technických oborů i v tak nelehké době. „Díky Skupině ČEZ jsme také měli k dispozici pravidelní výuková videa, naši žáci pak virtuálně navštívili jadernou elektrárnu, seznámili se s obnovitelnými zdroji i s principy klasické energetiky.“

 „ČEZ Distribuce různými formami dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivaci žáků ke studiu technických oborů. V letošním školním roce jsme navíc Motivační program Prokopa Diviše rozšířili o Zážitkový den pro 10 absolutních vítězů ze všech zúčastněných partnerských škol. Podporujeme i realizaci výukových polygonů na školách, například v Plzni a Chomutově. Všem jsme také v rámci distanční výuky nabídli návštěvu virtuálního světa Skupiny ČEZ,“ říká Michaela Kociánová, členka představenstva ČEZ Distribuce.

Podle ní, má společnost i vlastní dvouletý Absolventský program, během něhož absolventi učilišť, středních i vysokých škol mají v rámci zácviku k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu. Absolventi v rámci svého zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ. „Jedná se o nástroj generační obměny, kdy absolvent po úspěšném dvouletém zácviku získává standardní pozici v rámci společnosti ČEZ Distribuce,“ dodává Michaela Kociánová.

Vernisáž výstavy děl určených pro benefiční aukci nadace Euronisa.
Nadace EURONISA vyhlašuje otevřené kolo i pro organizace z Liberecka

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč republikou. Oceněním a finanční odměnou chce ČEZ Distribuce studenty motivovat k dobrým školním výsledkům, účasti na studentských soutěžích nebo dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. Letošní 5. ročník měl 1288 účastníků.

Těmi nejlepšími se díky vlastní píli v případě SPŠSE Liberec stali a následně získali 16, 11 a 7 tisíc korun: 1. Pavla Dušková, 2. Ondřej Hodek, 3. Adam Jančo (2. ročník); 1. Jan Wolf, 2. Tobias Mildner, 3. Štěpán Strnad (3. ročník); 1. Jiří Kult, 2. Tadeáš Zajíček, 3. Radek Haba (4. ročník).

Bez zajímavosti není to, že letošní maturant Jiří Kult skončil vloni rovněž na prvním místě a ve 2. ročníku byl druhý. Po loňském vyhlášení se pak ani letos nezměnilo pořadí v případě Jana Wolfa a Tobiase Mildnera, kteří i ve 3. ročníku obhájili svá místa.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy