Výtečné pohoštění pro soutěžící i diváky bylo zajištěno u požární zbrojnice. Počasí se vydařilo.