Vzhledem ke komplikované situaci s výukou se pořadatelé, Centrum svaté Zdislavy, Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a ZUŠ Jablonné, rozhodli ještě prodloužit termín odevzdání obrázků o celý měsíc.

Tématem letošního ročníku je Svatá Zdislava – láskyplná hostitelka cizinců a poutníků: Zdislavina katolická víra a její hluboké přátelské sepjetí s Kristem působily, že byla stále plna lásky k Bohu i k bližním. Víme už, jak sv. Zdislava milovala svou rodinu, jak obětavě léčila nemocné a jak bylo její srdce citlivé k chudým lidem.

Podobně měla Zdislava soucit i s lidmi bez domova. Ve 13. století čelily země Koruny české nájezdům Tatarů z východu. Obavy o holý život vedly mnoho lidí k útěku z vlastních domovů. Pan Havel z Lemberka statečně bojoval proti útočníkům, aby České království ochránil. Paní Zdislava zas s pochopením otvírala prchajícím bližním dveře a poskytovala jim střechu nad hlavou.

Stačí tahat za lano. Turisty přes Nisu přepraví transborder.
Unikát z Chrastavy: Přes řeku lidi přepravuje transborder, lávka na ruční pohon

Středověké město Jablonné se rychle rozvíjelo. Bylo postaveno na známé obchodní cestě z Prahy do Žitavy, a proto se stalo i vítanou zastávkou mnoha poutníků. Někteří se doslechli o dobrotivosti sv. Zdislavy a toužili se s ní setkat. Paní Zdislava nikoho neodmítla. Poutníky ráda pohostila a všichni byli vděční, že mohou vzájemným rozhovorem obohatit své poznání a společnou modlitbou vzdát chválu Bohu.
V cizincích a poutnících viděla sv. Zdislava obraz Krista a proto jim sloužila, jako by to byl on sám.

V každé kategorii budou oceněny tři výtvarné práce. Komise udělí také mnoho různých mimořádných ocenění, o kterých rozhodne až během hodnocení. Výherci získají diplom a zajímavé ceny (např. výtvarné potřeby, knihy, omalovánky, upomínkové předměty se zdislavskou tématikou, kalendáře, pexesa a jiné dárkové předměty). Veškeré podrobnosti k výtvarné soutěži najdete na webových stránkách www.zdislava.cz

Věříme, že se ničím nedáte odradit od účasti v naší výtvarné soutěži. Moc se těšíme na nová výtvarná díla i na setkání v Jablonném v Podještědí!

Markéta Váchalová Vojtíšková, ZUŠ Jablonné v Podještědí