Bohoslužba byla sloužena českou řečí a povzbudila místní Čechy v jejich národní hrdosti. Po bohoslužbě následovala přednáška o nové církvi, která vznikla 8. ledna 1920 a státem byla uznána ještě téhož roku.

Po této bohoslužbě vstoupilo do nové církve 74 prvních libereckých občanů, Doktor K. Farský se do Liberce po čase vrátil a vykonal bohoslužby v Růžodole, nepodařilo se zjistit datum této návštěvy. Z ústního podání je známo, že Dr. Karel Farský navštívil Liberec i potřetí. Do roku 1931 se bohoslužby sloužily v hotelu Česká beseda, tedy 10 let.

Sté plus první výročí první bohoslužby bude připomenuto v neděli 3. dubna 2022 od 9 hodin, kdy se koná bohoslužba, kterou povede VIII. patriarcha ThDr. Tomáš Butta v současném sídle Církve československé husitské na náměstí Českých bratří.

V roce 1921 kvůli pandemií nemohl liberecké věřící navštívit. V současné době se hlásí k této církvi v Liberci 500 občanů. Církev československá husitská je společenstvím lidí, které spojuje snaha navrátit se k Bohu cestou, kterou lidstvu ukázal Ježíš Nazaretský, kterou hledaly a nalézaly prvokřesťanské obce, putoval po ní M. J. Hus, husité i dr. Karel Farský a zakladatelé této církve po 1. sv. války.

Tehdy zazněla česká řeč z kazatelen a byl zdobrovolněn celibát. A od roku 1947 jsou svěceny i ženy. O této církvi věříme, že vznikla z Boží milosti, aby do jediné svaté obecné církve přivedeni ti, kteří by jinak zahynuli bez spásy a beznaději. Je ekumenicky otevřená.

Liberečtí věřící se navzájem povzbuzují nejen duchovně a navštěvují ty, kteří již nemohou do společenství pro nemoc či pokročilý věk dojít. Pomáhali lékařskému personálu v době covidu a nyní pomáhají ukrajinským uprchlíkům s ubytováním a seznámením v novém prostředí. Tak věřící se nechávají vést zvěstí a svědectví Bible.

Z archivu o působení Církve československé v letech 1921-1931 v Liberci zpracovaném v 60. letech 20. století bratrem farářem Josefem Jahodou a bratrem archivářem, kazatelem Jiřím Králem, vybral bratr jáhen Vítězslav Lorenovicz.