Ve svém projektu se zaměřil na pomoc Zoologické zahradě Liberec. Spoustu času strávil vytvářením rozsáhlé, detailně propracované charitativní únikové hry nazvané Hon za pytlákem, která byla věnována právě Zoo Liberec. Prostřednictvím školního webu a facebooku pak byli osloveni žáci, jejich rodiče i učitelé, aby si hru zahráli a pokud mohou, tak i přispěli nějakou částkou na konto Zoo Liberec.

Nezůstalo ale jen u školy, osloveno bylo i mnoho dalších lidí, a to nejen z Liberce. Aby se hra ještě více dostala do povědomí a především pak, aby žáci měli chuť si ji zahrát, připravil Štěpán ke hře (ale nejen k ní) pro zájemce také odpolední webinář. Byl velmi zajímavý a poučný, protože Štěpán ví o naší zoo a jejích zvířatech opravdu hodně.

Díky hře a webináři tak přišla na konto Zoo Liberec částka přes 22 000 Kč. Štěpán se tak stal příkladem toho, že pomoc druhým není o věku nebo množství finančních prostředků, kterými člověk disponuje, ale o vůli nezištně pomáhat dobré věci. A to je skvělé!

J. Liebl