Školní dopoledne dětem na zahradě v ZŠ Ruprechtice v Liberci na náměstí Míru zpříjemnili policisté z Oddělení tisku a prevence společně s hlídkou z Pohotovostního a eskortního oddělení Libereckého kraje, včetně policisty z Odboru personálního, který se ujal prezentace výstroje a výzbroje.

Děti si s nadšením vyzkoušely taktické vesty, balistickou helmu a ochranný štít, nebo si mohly sednout do služebního vozidla a přes amplion promluvit ke svým spolužákům. Nechybělo ani zapnutí výstražných majáků a zvukových sirén. Dále byl k vidění například zastavovací pás na auta či kufřík plný lékárničky.

Žáci si vyposlechli cenné rady ohledně správného chování v silničním prostředí a vzhledem k blížícím se prázdninám i na téma bezpečí u vody. Mezi další zmiňované patřil i kontakt s cizí osobou, nález nebezpečné věci nebo hlazení cizích zvířat. Jelikož děti byly naprosto pozorné, tak od policistek dostaly drobné preventivní dárky a při závěrečném rozloučení všech zúčastněných je čekal další milý dárek v podobě krátkého kouzelnického představení.

Dana Burešová