Pátek 18. prosince se pak zapsal do mysli žáků 1. - 5.třídy na ZŠ Benešov u Semil, kdy došlo k vyhodnocení čtenářské aktivity Čteme s rodiči, kterou pod záštitou MŠMT realizuje Nadační fond Lepší život.

Pro partnerství v tomto regionu byla oslovena Nadace Preciosa, která podporuje obecně prospěšné činnosti především v Libereckém kraji, a to v oblasti zdraví, vědy a výzkumu, tělovýchovy a sportu, kultury a umění, ekologie a životního prostředí, školství a vzdělávání a pomáhá i individuálně. Nadace se zapojila do aktivit souvisejících s epidemií covid-19 a vnímala tuto čtenářskou aktivitu jako významnou podporu žáků v náročné době s cílem podpořit tak jejich vztah ke knize.

Na slavnostní den přijela i ředitelka Nadace Preciosa Andrea Kroupová, aby tak žákům, kteří přečetli během 5 týdnů celkem 5 knih, předala knižní odměnu z nakladatelství Advent-Orions názvem Ruměnička Lipůvka. Z 32 žáků se úspěšně zúčastnilo 28 žáků tj. 87,5%.

Ilustrační snímek.
Příběhy pamětníků Liberecka: Noční OZ se vydařil

Cílem čtenářské aktivity byla nejen aktivizace čtenářské komunikace dítěte s rodiči, ale zejména též posílení vztahu ke knize u každého žáka, a to se podařilo.

Ve čtenářských dotaznících měli žáci zaznamenat poučení z knih do jejich života. Nás i paní ředitelku ZŠ Benešov u Semil Minku Hnídkovou potěšilo, že její žáci poznali, že si máme pomáhat, rodiče se mají poslouchat, všude dobře doma nejlépe, všechny věci se mají dělat z lásky a jak to nejlépe dovedeme, nepoctivost se nevyplácí, mít rád zvířata atd. 

Žáci 1.třídy, kteří ještě neumějí číst a psát, se vyjadřovali svými obrázky, jenž významně vystihovaly jejich emoce. Při vyhodnocení a předání knižní odměny se tak s radostí vyjadřovali o tom, jak s maminkou či tatínkem knihu četli a povídali si o poučeních.

Tyto čtenářské aktivity by se nemohly realizovat bez podpory sponzorů na nákup knižních odměn, a tak především Nadaci Preciosa patří za to velké poděkování.

Josef Vavřík