Plnému kostelu zapěly sbory dětí ze základní školy ve Světlé pod Ještědem, Sbor Aurea Rosa U3V TUL a Bohemia Chór TUL a studenti FP TUL. Koncert příjemnými slovy zahájili rektor TUL Miroslav Brzezina a arciděkan P. Radek Jurnečka.