Mezi školami, které pracují s výukovými materiály ke klimatické změně od Recyklohraní, jsou například Mateřská škola Všelibice; Základní škola Vysoké nad Jizerou; Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa; Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily nebo Výtvarný kroužek Šikulové ze Svijan.

Učitelé se s materiály seznamují na webinářích, učí se, jak je zařadit do výuky

Pedagogové mají možnost zúčastnit se webinářů, které pro ně Recyklohraní pořádá zhruba dvakrát do měsíce. Nejprve se při nich seznamovali s metodikou a výukovými scénáři EKOABECEDA pro klima, aby je mohli snáze zařadit do výuky. Nyní Recyklohraní nabízí webináře k vybraným tématům. Ke klimatické změně jako takové, ale například také k předcházení vzniku odpadů – životnímu stylu zero waste, jak doma a ve škole neplýtvat energiemi, k významu kompostování nebo k půdnímu ekosystému. Na březen a duben jsou naplánované webináře na témata les, voda v krajině a význam mokřadů.

„Těší nás, že učitelé mají o webináře zájem. Máme zpětnou vazbu, že právě online forma vzdělávání v odpoledním čase jim velmi vyhovuje, protože za sebe nemusí shánět náhradu pro suplování v hodinách. Daří se nám pro ně zajišťovat velmi kvalitní odborníky z praxe i z akademické sféry. Tyto vzdělávací akce nabízíme zdarma, a to díky podpoře z Norských fondů a od SFŽP. I díky tomu naše webináře navštěvuje běžně sto i více účastníků z řad pedagogů,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní.

Žáci a studenti se zapojují prostřednictví hravých a praktických úkolů

Pro žáky připravilo Recyklohraní pestré úkoly. Prostřednictvím příběhů, výtvarných činností, doplňovaček, hracích karet, schémat a pracovních listů se dozvídají, co je to skleníkový efekt nebo co se děje s naší planetou i českou krajinou v důsledku globálního oteplování. Zkouší si praktické badatelské pokusy například zaměřené na téma tání ledovců nebo na městský tepelný ostrov. Starší žáci a studenti zpracovávají prezentace a videa. Především však rozvíjí kritické myšlení a také hledají cesty, jak každý z nás, tedy i oni sami, mohou změnit svůj životní styl a chovat se zodpovědněji k životnímu prostředí.

Na jaře se školy zaměřují na vodu v krajině a význam mokřadů

Od začátku března do konce dubna mohou školy s Recyklohraním plnit nový úkol s názvem Mokřady a tajemství ztracené vody. Dozví se při něm, že voda je důležitá nejen pro nás lidi, ale i pro krajinu, a že bohužel v posledních desetiletích vody v naší krajině ubývá. Získají povědomí o tom, že osvědčenou a léty prověřenou cestou, jak vodu v krajině udržet, je obnovování a budování mokřadů.

Sedmihorské mokřady.
Zachráněno. Sedmihorským mokřadům vdechl spolek nový život pomocí tůní

Při plnění úkolu diskutují, hrají si s kvartetem Život v mokřadech, mají k dispozici pracovní listy. Starší žáci a studenti mohou tvořit prezentace a videa. Mladší žáci si zase vymalují omalovánky nebo si zahrají na zvířátka z mokřadu.

Materiály jsou zdarma k dispozici na webu

Recyklohraní věnuje pozornost tomu, aby s příručkou, scénáři a videi mohlo pracovat co nejvíce pedagogů. I proto je na webu projektu dostupná zdarma - volně ke stažení na www.recyklohrani.cz. V úvodu školního roku získalo výtisk metodické příručky 2 600 škol. Materiály jsou k dispozici komukoliv, kdo o ně bude mít zájem. Možná budete překvapení, kolik podnětných informací se díky nim dozvíte.

Recyklohraní děkuje za podporu

Metodická příručka Ekoabeceda pro klima a scénáře výukových lekcí vznikly v rámci stejnojmenného projektu, který probíhá od září 2021 do června 2023 a je podpořen z Norských fondů, které přispívají k ochraně životního prostředí České republiky a pozitivně ovlivňují kvalitu života obyvatel. Cílem Norských fondů je zároveň přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilovat spolupráci mezi Norskem a Českou republikou. Partnerem projektu Ekoabeceda pro klima jsou zároveň vodárenské společnosti ze skupiny Veolia.

Ekoabecedy z dílny Recyklohraní

Metodickou podporou pedagogů se Recyklohraní zabývá dlouhodobě. Formát tematických příruček doplněných o výukové scénáře a přílohy již zpracovalo pro 7 témat. Všechny jsou k dispozici ZDE. Zabývají se šetrnou spotřebou vody, předcházení vzniku odpadů, obecně environmentální výchovou, tříděním a recyklací vysloužilých mobilních telefonů, baterií a elektrospotřebičů.

Recyklohraní