Mezi pomůckami nechyběly svěráky, bruska či speciální pracovní stůl. Další vybrané školy jako např. ZŠ Cvikov a ZŠ Školní Česká lípa se na nové vybavení mohou těšit již příští týden.

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II) bude ve spolupráci s Nadačním fondem LISTEM 21 vybaveno celkem 45 základních škol z Libereckého kraje. Cílem je zvýšení kompetencí vyučujících na ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání a zvýšení kvality výuky.

Rozděleny budou pomůcky v celkové hodnotě 3,7 milionu korun z celkové alokace projektu 131 milionu korun, na jejichž nákup poskytla prostředky z 85 % Evropská Unie, 10 % státní rozpočet ČR a 5 % Liberecký kraj. Pomůcky jsou rozděleny do 3 velkých skupin, jedná se o stavebnice, dílenské vybavení a 3D tisk a laboratorní sady a přístroje.

Studentská střela, třetí ročník střelecké soutěže, kterou každoročně pořádá Krajské ředitelství policie Libereckého kraje pro studenty ze škol s bezpečnostně právními obory, se uskutečnila v září v Hrádku nad Nisou.
FOTO: Studenti bezpečnostních oborů se v Hrádku utkali ve střelbě

V 1. fázi bude do vybraných škol dodáno dílenské vybavení, 3D tiskárny a pracovní stoly. V 2. fázi bude distribuováno vybavení do laboratoří a v konečné 3. fázi stavebnice. Poslední fáze předání by měla proběhnout do konce roku 2021. Základní školy nejprve obdrží vybavení v zápůjčce od NF LISTEM 21, po třech letech užívání přejde vybavení zdarma do majetku školy.

Náměstek hejtmana Libereckého kraje Dan Ramzer první předávku komentuje: „Jsem moc rád, že v rámci projektu NAKAP LK II můžeme podporovat tvořivost, kreativitu a dovednosti žáků základních škol na území LK a podpořit jejich manuální zručnost, která je tak potřeba ve všech oborech odborného středního vzdělávání“.

Michal Loukota, ředitel ZŠ Skálova v Turnově při kratičkém předávacím ceremoniálu vyzdvihl především skutečnost, že řídí jednu ze škol, která v osnovách udržela pracovní vyučování, dílny a vaření.

Radovan Vrátný