Rádi bychom pozvali veřejnost na přednášku: Autismus – svět jinýma očima. Přednáší a beseduje, sám s diagnozou AS, terapeut Michal Roškaňuk, a to ve středu 11. ledna od 16.00 v budově Lipo.ink, U Jezu 525/4, Liberec (vedle Krajského úřadu Libereckého kraje).

Přednáška je součástí projektu Být spolu (www.bytspolu.com) za iniciativy a z podnětu rodičovské skupiny Astronautů – rodičů pečujících o děti s PAS a jinými neurovývojovými poruchami. Kvalifikovaný lektor Michal Roškaňuk zprostředkovává jedinečný pohled do světa autistů, vysvětluje obtížnost chápání autismu, díky své diagnóze Aspergrův syndrom se mu daří rozumět svým pacientům i jejich okolí…

Má bohaté zkušenosti s řešením nejrůznějších situací, s nimiž se sami autisté nebo lidé kolem nich mohou setkat. Dotkneme se témat např. mýty a neviditelné pravdy, alternativní přístupy, přijetí okolím, role pečovatelů, pedagogů, terapeutů a rodiny, asistent nebo diplomat, formy komunikace, jak autisti vnímají svět a jak svět vnímá je, co je funkční, sociální komunikace a co ne, péče o duši.

Kryštofovo Údolí je oblíbeným cílem turistů.
FOTO: Kryštofovo Údolí ukrývá unikátní orloj i viadukt, který láká filmaře

Dá se říci, že se jedná o skutečně ojedinělou příležitost Michala v Liberci uvítat, je velice vytížen, přednáší a pracuje s dětmi a dospělými po celé republice. Mj. se podílel se na tvorbě dokumentu Normální autistický film, byl i hostem pořadů Ladislava Duška…

Michal by byl rád, kdybychom mu dopředu poslali otázky, aby měl čas je zpracovat a v závěru přednášky by chtěl odpovědět, tak pokud by se někdo chtěl na něco zeptat, stačí otázku napsat na e-mail stek@volny.cz.

Štěpánka Kašparová