Těší nás, že pan David si k nám skutečně cestu našel a v prosinci 2018 se stal klientem KC. Jak vyplynulo z dalšího vzájemného setkání, bylo nezbytné hned navázat spolupráci s celou škálou našich odborníků, kteří v libereckém KC TULIPAN působí. David potřeboval sociální a psychickou podporu.

Sociální pracovnice s ním řešila jeho bydlení a finance, psycholožka se věnovala duševní stránce a individuální konzultantka s ním řešila osobní problémy. Dalším velkým problémem Davida byl jeho dluh, který si nesl z minulosti, když si v manické fázi své nemoci nabral půjčky od nebankovních poskytovatelů. Toto zadlužení zhoršovalo jeho psychický stav. Tíha dluhu, nevhodná práce, špatné pracovní prostředí, nemožnost se kamkoli obrátit o pomoc, absence podpory blízkých a nemoc, to vše zapříčinilo, že se David několik let pohyboval na hraně toho, co je schopný zvládnout sám.

Velkou výhodou Davida při prvním kontaktu byla jeho otevřenost. David nám sdělil hned na začátku
fakta a díky tomu se nám podařilo najít vhodnou intervenci. Jeho dluh se začal okamžitě řešit a David poznal, že v KC TULIPAN se mu pomoci dostane.

Postupně se zapojil do celého spektra dalších aktivit KC, ačkoli mu ještě nebylo vzhledem k medikaci a jeho křehkému psychickému stavu nejlépe. Začal docházet na individuální počítačové kurzy, kroužek rozvoje klíčových kompetencí, klub duševního zdraví a hlavně začal sdílet své problémy s dalšími lidmi. Velkou oporou mu v začátcích byl určitě i jeden z klientů KC TULIPAN, který s Davidem sdílí velmi podobný příběh.

David se začal zvedat ze dna přímo před očima. Každým dnem byl na tom lépe a lépe. Začínali
jsme na jeho tváři vídat úsměv. Postupně jsme s Davidem začali řešit i možnou změnu zaměstnání. Společně jsme vyřešili ukončení jeho pracovního poměru u předchozího zaměstnavatele.

David díky spolupráci v rámci Sdružení TULIPAN s kolegyní ze zaměstnaneckého projektu 3K pro
praxi získal zaměstnání v našem Sdružení TULIPAN, která se velkou měrou podílela na Davidově stabilizaci. David je dodnes zaměstnán ve Sdružení TULIPAN. Splácí své závazky z minulosti, má stálé bydlení a jeho příběh se obrátil k lepšímu. Sám dnes pomáhá lidem, kteří jsou v podobné situaci. Prošel kurzem peer konzultanta a sám dnes nabízí pomocnou ruku.

Přeji nám i Vám mnoho šťastných příběhů.

Komunitní centrum TULIPAN je místem určeném pro osoby se zdravotním znevýhodněním, kde mohou najít pomoc, podporu a prostor pro sdílení a hledání řešení svých problémů. Našim klientům nabízíme celé spektrum aktivit, jako například dluhové a právní poradenství, služby sociálního pracovníka, psychologa, psychiatra, individuálního konzultanta a další. Nabízíme prostor pro trávení volného času - výtvarné kroužky, vzdělávací aktivity, motivační aktivity a další. Klienti Komunitního centra zde mají  volný přístup na internet. V neposlední řadě se snažíme s klienty pracovat na jejich seberealizaci a to jak v osobním životě, tak směrem k trhu práce. Všechny aktivity jsou poskytovány zdarma.

Více informací na: www.sdruzenitulipan.cz

Tým Komunitního centra TULIPAN Liberec