Před školou T. G. Masaryka se desítky let daří obrovským rododendronům. Když už jsme odcházeli z natáčení, všiml jsem si velkého kamene nezvyklé barvy pod jedním z nich. Kámen takových rozměrů se nemohl před školu dostat jen náhodou. První myšlenkou, která mi proběhla hlavou, bylo, že by to mohl být kámen spjatý se založením školy. Z dálky nebyla vidět žádná tabulka ani nápis. Pod rododendron se ovšem po jeho prořezání dá vlézt. Při pohledu zblízka se objeví nápis:

28. X.
1918-1928

V Hrádku nad Nisou tedy máme pomník připomínající založení samostatného československého státu. V roce 1928 se v Hrádku hlásilo k české národnosti jen něco přes 10 % obyvatel, vznik samostatného Československa si i tak připomněli. K umístění pomníku vybrali logicky půdu české školy, dnešní ZŠ T. G. Masaryka.

Pomník ale léty upadl v zapomnění. Ptal jsem se několika lidí, někteří si vzpomněli, že nějaký kámen před školou byl, ale o nápisu, natož jeho spojení se vznikem republiky, nevěděli. V městské kronice ani jiných dokumentech o tomto pomníku není ani zmínka. Když si ale pozorně prohlédneme pohlednici odeslanou v roce 1937, kámen na ní, napravo od vchodu a za plotem, patrný je.

A jak je to s tou neobvyklou barvou kamene? Na kameni prý byly namalované kosočtverce vylepšené o další grafické prvky, takže pan školník dostal za úkol kámen natřít. Možná právě nátěr pomohl zviditelnění vytesaných znaků.

Autor: Vít Štrupl, foto: Roman Sedláček
Zdroj: www.hradek.eu